Trójglicerydy - strona 6

Powłoki malarskie - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 133
Wyświetleń: 938

substancja błonotwórcza. Oleje roślinne zawierają głównie trójglicerydy nienasyconych kwasów tłuszczowych...

Hormony-opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bożena Sawicz
 • Fizjologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2205

syntezy trójglicerydów zwiększenie rezerwy zapsaowej tłuszczów i glikogenu zwiększenie wykorzystania...

Rodzaje i przykłady wysiłków fizycznych.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Irena Dudkowski
 • Podstawy rekreacji
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1484

. Fizjologiczne czynniki ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia. Papierosy, cholesterol, trójglicerydy, glukoza...

Biochemia - wykład 12

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

trójglicerydów, one początkowo są eksportowane w zwiększonej ilości na obwód, czyli rośnie stężenie VLDL...

Materiały do zaliczenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Leszek Nogowski
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2156

czy trójglicerydy to cząsteczki tłuszczu zbudowane z długich łańcuchów kwasów tłuszczowych i glicerolu. Spadek...

Biochemia - struktura makrocząsteczek

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz
Pobrań: 336
Wyświetleń: 5362

proporcjach trójglicerydy, fosfolipidy, cholesterol oraz białko, zwane apoproteiną: HDL ("dobry" cholesterol...

O lipidach- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Chemia lipidów
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1456

. Monoglicerydy Monoestry glicerolu 12.2. Dwuglicerydy Diestry glicerolu 12.3. Trójglicerydy Triestry glicerolu...

Preparaty mlekozast_pcze

 • Dietoterapia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

, jedno- i wielonienasyconych - Udziału LC-PUFA (C>20) - Zawartości cholesterolu - Struktury stereoizomerycznej trójglicerydów...

Hormonalna terapia zastępcza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Farmakologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

blaszek miażdżycowych. Pod wpływem insuliny zwiększa się synteza trójglicerydów (lipidów miażdżycorodnych...