Rodzaje i przykłady wysiłków fizycznych.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje i przykłady wysiłków fizycznych. - strona 1 Rodzaje i przykłady wysiłków fizycznych. - strona 2 Rodzaje i przykłady wysiłków fizycznych. - strona 3

Fragment notatki:


Rodzaje i przykłady wysiłków fizycznych. W czasie wysiłków dynamicznych , przeważają izotoniczne , krótkotrwałe skurcze mięśni. Napięcie mięśni w czasie tych wysiłków je st stałe natomiast zmienia się ich długość (np. marsz, trucht, bieg, jazda na rowerze). Podczas wysiłku dynamicznego nie dochodzi do upośledzenia przepływu krwi przez mięśnie. Są one dobrz e ukrwio ne, a więc zaopatrzone w tlen i substancje energetyczne. W czasie wysiłków statycznych (np. podnoszenie cię żarów) przeważają skurcze izomet ryczne mięśni. Są to skurcze, w czasie których długość mięśni pozostaje ta sama, zaś zmienia się ich napięcie, tj. rozwijana przez nie siła. Ze względu na charakterystykę skurczów mięśni podczas wysiłków statycznych, szczególnie zaburzenia w prze pływie krwi, nie mogą być one wykonywane przez długi czas. Dlaczego krew w żyłach krąży ciągle, pomimo że serce pracuje pulsacyjnie? U człowieka układ krążenia jest zamknięty. Krew nieustannie obiega organizm w całym systemie połączonych ze sobą naczyń krwionośnych. Pompą wymuszającą ten obieg jest serce. Ciągły przepływ krwi zapewnia stałą   ciepłotę ciała . Dzięki elastycznym ścianom tętnic krew płynie w nich strumieniem ciągłym. Mechanizm tego zjawiska jest następujący: podczas skurczu serce wyrzuca krew do tętnic pod dużym ciśnieniem, rozciągając ich ściany. Gdy serce przestanie tłoczyć krew, rozszerzona tętnica stopniowo się kurczy, przesuwając krew do dalszych odcinków, co z kolei wywołuje rozszerzenie oraz następowy skurcz tętnicy. W ten sposób zredukowane zostają gwałtowne skoki ciśnienia i w małych tętnicach krew płynie już strumieniem ciągłym. Pomimo pulsacyjnej pracy serca przepływ krwi w naczyniach krążenia dużego jest ciągły, tzn. istnieje zarówno podczas skurczu jak i rozkurczu serca. Przyczyną przepływu ciągłego w układzie dużym jest sprężystość ścian dużych tętnic i opór dla wypływu krwi z lewej komory serca. Tętnice typu sprężystego: Budowa tętnic tego typu umożliwia amortyzowanie amplitudy ciśnień, co zmienia pulsacyjny przepływ krwi w ciągły.
Wpływ czynności oddychania na krążenie krwi w różnych rodzajach wysiłku. Próba Valsalvy (próba statyczna) - wpływ czynności oddychania na krążenie krwi. Podczas testu badany nabiera powietrza i wydycha je przy zamkniętej głośni - nadciśnienie w klatce piersiowej. Podczas próby Valsalvy prawidłowa odruchowa reakcja powoduje przyspieszenie rytmu serca na początku próby oraz zwolnienie rytmu serca po jej zakończeniu Próba Mullera (próba statyczna) - bez nabrania powietrza wdech przy zamkniętej głośni - podciśnienie w klatce piersiowej.

(…)

…, cukrzyca.
Omów składowe wydolności fizycznej. Pięć głównych czynników / kryteriów wydolności fizycznej
- budowa ciała,
- giętkość / elastyczność,
- siła fizyczna,
- wytrzymałość mięśni,
- sprawność sercowo-naczyniowa.
Z czego wynika zróżnicowanie składu ciała kobiety i mężczyzny i jak się kształtuje w okresie ontogenezy?
Wyższa zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie kobiety - ok 20 - 30…
… - receptor odruchu leży w tym samym narządzie co receptor (wydzielanie soku żołądkowego w fazie żołądkowej). Cechuje je umiejscowienie układu odbiorczego i wykonawczego w tym samym narządzie, mięśniu. Odruchami własnymi są wszystkie odruchy ścięgnowe, kostne, okostnowe i stawowe.
W innym wypadku odruch nazywamy odruchem obcym (wydzielanie śliny na widok pokarmu).
Mechanizm odbarczania baroreceptorów…
…, trzyma się ono nas cały dzień. Zmęczenie głębokie - w ciągu dnia wyrównujemy kładąc się do łóżka.
BMI, co wyraża, podac wartości liczbowe z jednostkami. BMI - body mass index, wskaźnik masy ciała. Mówi o proporcjach ciała. Niedowaga - BMI <18,5 Norma - BMI 18,5-24,9
Nadwaga - BMI >25,0
Jednostka: kg/m2
BMI służy głównie do oceniania ryzyka wystąpienia groźnych chorób: miażdżycy, choroby niedokrwiennej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz