Podstawy rekreacji

note /search

Konspekt piłka ręczna ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • Podstawy rekreacji
Pobrań: 574
Wyświetleń: 8722

Opis udoskonalający taktyki w piłce ręcznej, opis zajęć KONSPEKT Z PIŁKI RĘCZNEJ TEMAT: Doskonalenie rzutu z wyskoku oraz ataku szybkiego. CELE ZAJĘĆ: -UMIEJĘTNOŚCI: wykonanie rzutu z wyskoku do bramki. -SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA: kształtowanie szybkości i koordynacji ruchowej. -WIADOMOŚCI: znajomość...

Organizacja imprez rekreacyjno sporotwych referat

 • Politechnika Opolska
 • Podstawy rekreacji
Pobrań: 462
Wyświetleń: 4788

charakterystyka, planowanie, bezpieczeństwo, ubezpieczenie, regulamin ORGANIZACJA IMPREZ REKREACYJNYCH WPROWADZENIE Rekreacja ruchowa, stanowi dział kultury fizycznej, który umożliwia wszystkim chętnym atrakcyjne wykorzystanie czasu wol...

Style kierowania grupą notatki referat

 • Politechnika Opolska
 • Podstawy rekreacji
Pobrań: 329
Wyświetleń: 6888

jakie sa style kierowania, jak kierować grupą by osiągnąć sukces STYLE KIEROWANIA GRUPĄ Przewodzenie a sprawowanie władzy: * przewodzenie grupie nie jest sprawowaniem władzy ani rządzeniem grupą; * sprawujący władzę nad kimś odwołuje się do środków nacisku, którymi dysponuje; * przewodzący, an...

Rekreacja fizyczna referat cwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • Podstawy rekreacji
Pobrań: 182
Wyświetleń: 5201

co to jest rekreacja fizyczna, jakie są jej formy, przykładowe formy rekreacji: taniec i pilates Rekreacja fizyczna jako termin oraz społeczne zjawisko, jest powszechnie znana i rozumiana. Zazwyczaj definiuje się ja jako wszelkie działania, które podejmowane są w wolnym czasie związane z usuwaniem s...

Kwestionariusz aktywności fizycznej notatka z ćwiczeń

 • Politechnika Opolska
 • Podstawy rekreacji
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4130

przykładowy kwestionariusz + instrukcja do ankiety MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu ostatniego tygodnia (7 dni). Proszę odpowiedzi...

Metody socjotechniczne upowszechniania rekreacji referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • Podstawy rekreacji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 5866

animacja, charakterystyka animacji, poradnictwo METODY SOCJOTECHNICZNE UPOWSZECHNIANIA REKREACJI Do metod socjotechnicznych stosowanych w działalności rekreacyjnej można zaliczyć animację i poradnictwo. Animacja wywodzi się z łacińskiego słowa animo – „ożywiam” i oznacza zabawianie, ożywianie, a ...

środki dydaktyczne w rekreacji ruchowej referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • Podstawy rekreacji
Pobrań: 756
Wyświetleń: 14616

opis różnych środków dydaktycznych ŚRODKI DYDAKTYCZNE REKREACJI RUCHOWEJ Wszystko to, co ułatwia, zabezpiecza i umożliwia działanie, a więc zespół ćwiczeń, procedur i czynności oraz przedmiotów i urządzeń, za których pośrednictwem oddz...

Toki zajęć rekreacyjnych referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • Podstawy rekreacji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 5257

różne, przykładowe toki zajęć rekreacyjnych TOK ZAJĘĆ GIER SPORTOWYCH Część I – wstępno-przygotowawcza – około 15-20 min Czynności organizacyjne: zbiórka, raport, powitanie, sprawdzenie gotowości do zajęć, podanie zadań. Gra ożywiająca: bieżna, rzutna, sztafety, gra orientacyjno-porządkowa...

Zasady dydaktyczne w działalności rekreacyjnej referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • Podstawy rekreacji
Pobrań: 315
Wyświetleń: 8029

zasady kształcenia, dydaktyczne zasady kształcenia, ZASADY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE Zasady (reguły, normy) dydaktyczno-wychowawcze warunkują poprawną realizację planowanych działań rekreacyjnych, a także mają wpływ na skuteczność procesu rekreacji. Aby móc swobodnie dobierać je w zależności od uwar...

Zagadnienia na egzamin

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Podstawy rekreacji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1022

1-podaj definicję rekreacji 2-Czym wyróżnia się działalność rekreacyjna 3-Wymień najważniejsze kryteria podziału rekreacji 4-Definicja czasu wolnego 5-Podział rekreacji 6-Różnica między wczasami a rekreacją 7-Wymień 6 form spędzania czasu wolnego 8-Funkcje czasu wolnego 9-Formy spędzania czasu woln...