Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych cel powołania - strona 6

Historia pedagogiki- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 819
Wyświetleń: 5957

w tej społeczności miało za zadanie, jako podstawowy cel, wykształcić je na żołnierzy gotowych w każdej chwili...

Fundacje i stowarzyszenia - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. zw. dr hab Władysław Kucharski
 • Fundacje i stowarzyszenia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4256

. Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą. O odmowie...

Ruch narodowo-demokratyczny-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 784

- szerzenie oświaty i kultury wśród ludu wiejskiego i miejskiego - cel bezpośredni: stworzenie przez czas...

Digesta Iustiniani - Pandekty

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1176

(wykonywał jurysdykcje na targowiskach Edykty namiestników prowincjonalnych Cel prawa pretorskiego - wspierać...

Skrypt - Bardach

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 3087
Wyświetleń: 4291

i jest najstarszy, stan otwarty - wystarczało powołanie, w XIII w. otrzymał prawo do rozpoznawania swoich sporów wg...

Stanisław Staszic o edukacji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

, w którym będą leczeni ludzie „w celach badawczych” na wydziale prawa i administracji mają być wyznaczone magistratury...