Ruch narodowo-demokratyczny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ruch narodowo-demokratyczny-opracowanie - strona 1 Ruch narodowo-demokratyczny-opracowanie - strona 2 Ruch narodowo-demokratyczny-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

RUCH NARODOWO - DEMOKRATYCZNY
1. Wstęp - powstanie ruchu narodowego Ideologia ruchu narodowo-demokratycznego kształtowała się na przełomie lat 80. i 90-tych wieku XIX. Na początku XX wieku, jej główne założenia sformułowali w swoich pracach Zygmunt Balicki (Egoizm Narodowy Wobec Etyki, 1902) oraz Roman Dmowski (Myśli Nowoczesnego Polaka, 1903) - ruch narodowo-demokratyczny miał być ruchem świeckim, inspirował się pozytywizmem i scjentyzmem. Twórcy ideologii narodowo-demokratycznej podnosili kwestię demokratyzmu, ponieważ dostrzegali zmiany zachodzące w Europie, ale i w Polsce. Społeczeństwo polskie przeżywało głębokie przeobrażenia, spowodowane uwłaszczeniem chłopów, rozwojem przemysłu, a co za tym idzie, powstaniem nowej klasy robotniczej. Warstwa szlachecka traciła wówczas swą wyłączną i przemożną rolę w życiu społecznym - teraz narodem stały się wszystkie warstwy społeczne - był to wynik kształtowania się nowoczesnego narodu, powszechną stała się świadomość narodowa wśród Polaków. Nurt narodowo-demokratyczny miał za zadanie przedstawić kwestię niepodległości Polski w tychże nowych warunkach społeczno - politycznych, ale także miał być odpowiedzią na tworzenie się odmiennych ideologicznie ruchów, np. ludowego i robotniczego. Najważniejszym przeciwnikiem ideologicznym jest lewica i socjalizm, rozbijające jedność narodu. Zwalczając socjalistów narodowi demokraci zyskali szerokie poparcie wśród klas średnich.
Ruch narodowy stawiał na pierwszym miejscu interes i odrębność narodu polskiego, był odpowiedzią na zagrożenie płynące ze strony silnych kulturowo narodów sąsiednich (głównie Niemców), a także ekspansji gospodarczej licznych mniejszości narodowych, np. Żydów. 2. Proces rozwoju organizacyjnego; społeczeństwo polskie w założeniach programowych
Liga Polska Liga Polska (lub Lyga Polska) została powołana do życia w 1887 r. przez grupę działaczy niepodległościowych przebywających na emigracji w Szwajcarii. Głównym twórcą i przywódcą Ligi Polskiej był Zygmunt Miłkowski.
Do jej zadań należało: - rozwijanie działalności rozpoznawczej w polityce międzynarodowej, - przygotowanie planów organizacji wojskowej, - obrona żywiołu polskiego przed wpływami obcymi i wynarodowieniem przez zaborców, - popieranie oświaty ludu i dobrobytu klas wydziedziczonych. Program Ligi Polskiej opierając się na założeniach Towarzystwa Demokratycznego Polskiego z lat trzydziestych XIX w., zakładał organizację ogólnonarodowego powstania w trzech zaborach w celu odzyskania niepodległości. Przyszłe odrodzone państwo polskie miało być wg założeń organizacji, liberalną republiką demokratyczną wolną od wszelkich konfliktów społecznych.
Z Ligą Polską współpracowały pisma Głos w Warszawie i Przegląd Społeczny we Lwowie. Od 1888 działał też przy niej Związek Młodzieży Polskiej "Zet". W 1888 Liga wydała nową Ustawę, w której zmieniono np. zwrot o granicach przedrozbiorowych i federacji na sformułowanie: "

(…)

…, nadmiernej obecności Żydów w życiu politycznym i gospodarczym kraju
Związek Ludowo - Narodowy
W okresie II Rzeczypospolitej powołano do życia nową partię działającą w duchu narodowym. Miała ona zrzeszać polityków prawicowych (endeków) oraz konserwatystów i chadeków.
Była to pierwsza organizacja działająca w ramach narodowej - demokracji, w której zaczęto wyraźnie podkreślać nastawienie nacjonalistyczne. ZL…
… studiów uniwersyteckich twardej szkoły charakterów, zaprawionych do późniejszego życia obywatelskiego
Formy działania:
- tworzenie tajnych kółek oświatowych
- zakładanie tajnych bibliotek, czytelni
- manifestacje i obchody patriotyczne
Liga Narodowa
W 1893 r. w wyniku wewnętrznego rozłamu w Lidze Polskiej, doszło do przejęcia władzy w organizacji przez Romana Dmowskiego, Zygmunta Balickiego i Ludwika…
… grudnia 1915 wraz ze Związkiem Chłopskim i działaczami skupionymi wokół pisma Zaranie utworzyli Polskie Stronnictwo Ludowe "Wyzwolenie".
Towarzystwo Szkoły Ludowej
TSL to organizacja oświatowa założona w 1891 w Krakowie przez grupę skupioną wokół pisma „Nowa Reforma”, z Adamem Asnykiem na czele, obejmująca swą działalnością także Śląsk Cieszyński i Bukowinę. Towarzystwo stawiało sobie za cel szerzenie…
… uświadomienia narodowego, propagowało nacjonalizm i solidaryzm społeczny, prowadziło kursy oświatowe, kółka rolnicze, biblioteki, kasy pożyczkowo-oszczędnościowe. Z TON wyłoniła się sekcja robotnicza, która zapoczątkowała Związek im. Jana Kilińskiego. W 1905 TON współtworzyło Narodowy Związek Robotniczy. W jego miejsce Liga Narodowa powołała Organizację Narodową. W 1905 TON ujawnił się i przekształcił…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz