Historia pedagogiki- pedagogika

Nasza ocena:

5
Pobrań: 973
Wyświetleń: 6356
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia pedagogiki- pedagogika - strona 1 Historia pedagogiki- pedagogika - strona 2 Historia pedagogiki- pedagogika - strona 3

Fragment notatki:

Bardzo obszerny (91 stron) zbiór wykładów z przedmiotu pedagogika. Obejmują zagadnienia od wychowania ludów pierwotnych, po wykład pt.: odbudowa szkolnictwa po II Wojnie Światowej. Tematy wykładów to kolejno: wychowanie ludów pierwotnych, wychowanie w starożytnej Grecji, grecka myśl pedagogiczna, wychowanie w starożytnym Rzymie, wychowanie we wczesnym średniowieczu, wychowanie w późniejszym średniowieczu, wychowanie humanistyczne w Europie Zachodniej, wychowanie humanistyczne w Polsce, wychowanie nowożytne w Europie, reforma wychowania w Polsce w XVIII w., pedagogika oświecenia zachodnioeuropejskiego, rozwój szkolnictwa europejskiego w XIX w., oświata polska na Litwie i w Księstwie Warszawskim, reforma szkolna Aleksandra Wielkopolskiego, rusyfikacja szkolnictwa, germanizacja szkolnictwa w zaborze pruskim, szkolnictwo polskie w zaborze austriackim, strajk szkolny i ruch oświatowy w zaborze rosyjskim, działalność kulturalno-oświatowa największych towarzystw oświatowych pod zaborami, u progu niepodległości, rozwój szkolnictwa w pierwszym dziesięcioleciu niepodległości, szkolnictwo i oświata w drugim dziesięcioleciu niepodległości, główne kierunki pedagogiczne II Rzeczypospolitej Polskiej, wychowawcza rola polskich organizacji młodzieżowych na Warmii i Mazurach w latach 1920-1939, oświata i szkolnictwo na Warmii i Mazurach, szkolnictwo polskie podczas II Wojny Światowej, odbudowa szkolnictwa po II Wojnie Światowej.

WYCHOWANIE LUDÓW PIERWOTNYCH (temat 1)
Okresy w dziejach społeczeństw pierwotnych
Hordy Pierwotnej - zwany okresem pierwotnego komunizmu, wspólnoty pierwotnej, dzikości. Ludy tego okresu odznaczały się niskim stanem sił wytwórczych. Prowadziły życie w małych grupach. Rośliny, zwierzęta, narzędzia, wytwory pracy, uważano za wspólną własność gromady. Społeczeństwo pierwotne we wczesnych stadiach rozwoju nie znały jednostek biednych, ani bogatych, klas, państwa, wyzysku. Kiedy członek pracował z całych sił i korzystał z jednakowych praw dla wszystkich. Wychowanie głównie przez naśladownictwo starszych. Świadome wych. młodz. pojawiło się wtedy gdy zaczynały one panować nad otaczającą je przyrodą. Rozwój wych. związany jest z pracą i rozwojem środków produkcji. Postępowanie pedagogiczne doskonali się wraz z rozwojem ludzkości. Aby móc się posługiwać narzędziami i dawać sobie radę w świecie, musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Zdobywa je od starszych w czasie wspólnych prac, oddziałowywanie wych. starszych na młodzież. Wych. nie zmierza do zaspokojenia osobistych potrzeb, ale dąży do przygotowania młodzieży do realizacji celów, do których zmierza całe społecz.. Pierwotne związki wych. różnią się od pedagog. aktów tym, że stopień świadomości jest raczej niski.
Ustroju Rodowego - zwany okresem barbarzyństwa. Zmiany w zakresie środków i metod produkcji. Do środków żywności wprowadzono; ryby, zwierzęta, uprawne rośliny; posługiwanie się ogniem, łukiem, czółnem, garncarstwo, budowanie domów z drewna i kamieni. Lud staje się podstawą życia jednostki. Zmienia się system wych. przekształcone w wych. rodzinne. W rozwoju rodowym zaczyna się systematyczne wych. rodowe. Naczelne miejsce w wych. sprawował BRAT MATKI. Wuj miał większy wpływ na wych. niż ojciec. On zapewniał wyżywienie, byt, nauczanie. Jeżeli matka nie ma brata opieka spadała na mężczyznę najbliższego w rodzinie matki. Nie ma kar cielesnych. Istotny wpływ miało starsze rodzeństwo - łowienie ryb, zabawy, itp. Od 6-7 r.ż. największą rolę wych. odgrywały ZESPOŁY RÓWIEŚNIC ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz