Język francuski

Prawo dyplomatyczne i etykieta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1806

dyplomatycznych. Mogą być ustne lub w formie pisemnej ( korespondencji dyplomatycznej )Z języka francuskiego...

Konstrukcja i główne punkty Konstytucji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1344

ukazała się we francuskim monitorze, w języku francuskim. W oryginale spisano ją nawet w języku francuskim...

Prawo międzynarodowe publiczne - test

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Mizerska-Wrotkowska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1127

cały przewód odbywał się w języku francuskim, wyrok ogłoszono również w tym języku. Język francuski był dla obu...

Wykład - cywizacje baroku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Cywilizacje i religie współczesnego świata
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

, wykonawczej i sądowniczej. Ludwik XIV- król- Słońce- rozbudowany absolutyzm. Wzrost znaczenia języka...

Pojęcie kontrasygnaty-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

ją zaczerpniętym z języka francuskiego mianem kontrasygnaty. Instytucja kontrasygnaty pełni dwie funkcje ustrojowe...

Wykład - ITS i telematyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Robert Tomanek
 • Systemy informatyczne w transporcie i logistyce
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1428

informatykę i telekomunikację w odniesieniu do transportu. Pojęcie pochodzi z języka francuskiego. Opłaty...