Prawo międzynarodowe publiczne - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe publiczne - test - strona 1 Prawo międzynarodowe publiczne - test - strona 2

Fragment notatki:

18.05.12r.
37. Państwa A,B,C,D, zawarły konwencję Z. Na tle interpretacji tej konwencji między państwami A i B zawiązał się spór, który trafił do MTS. W toczącym się procesie państwo C skorzystało z prawa interwencji, zaś państwo D z tego prawa nie skorzystało. Po kilku latach od wydania wyroku na tle interpretacji wyroku wywiązał się spór między państwami C i D. Państwo C domagało się od państwa D, aby interpretowało konwencję zgodnie z wykładnią zawartą w wyroku wydanym przez MTS w sprawie między państwem A i państwem B. Państwo D odpowiedziało, że nie jest związane dokonaną interpretacją. Pyt. Czy państwo D miało rację?
Odp. Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, art. 59, 63 - wyrok sądu wiąże tylko strony będące w sporze i tylko w stosunku do danego sporu, więc państwo D miało rację, ponieważ wyrok dotyczył państw A i B.
38. Państwa A,B,C,D,E,F zawarły konwencję z zakresu ochrony praw człowieka. W państwie D postanowienia konwencji były notorycznie łamane. Międzynarodowe międzyrządowe organizacja X, działająca na rzecz rozwoju praw człowieka, zaskarżyła państwo D do MTS. Pyt. Czy miała do tego prawo? W jakim charakterze organizacja międzynarodowa może uczestniczyć w sprawach toczących się przed Trybunałem?
Odp. Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, art. 34 - Tylko państwa mają prawo stawać jako strony przed Trybunałem, ponieważ organizacje mogą tylko udzielać informacji, jeśli Trybunał zażąda od nich informacji w sprawach, które znajdują się w jego wokandzie lub kiedy organizacje z własnej inicjatywy takie informacje będą mu dostarczać. 39. Państwa A i B pozostawały w sporze, który rozpatrywał MTS. Za zgodą stron cały przewód odbywał się w języku francuskim, wyrok ogłoszono również w tym języku. Język francuski był dla obu stron językiem obcym i po ogłoszeniu wyroku okazało się, że strony pozostają w sporze co do znaczenia wyroku. Państwo A wystąpiło do MTS z żądaniem sporządzenie interpretacji wyroku. Państwo B zaprotestowało.
Pyt. Proszę ocenić sytuację: jakie języki są urzędowymi językami Trybunału? Czy jest możliwe przeprowadzenie całego przewodu i ogłoszenie wyroku wyłącznie w języku francuskim? Czy wyrok MTS jest ostateczny? Czy MTS ma prawo sporządzić wykładnię wyroku, a jeśli tak to czy może tego dokonać tylko na żądanie jednej strony?
Odp. Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości art. 39 pkt. 1 - Językami urzędowymi są francuski i angielski. Możliwe jest przeprowadzenie całego przewodu i ogłoszenie wyroku wyłącznie w języku francuskim, jeżeli strony wyrażają na to zgodę. Według art. 60, wyrok jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. Jednak w przypadku sporu co do znaczenia lub zakresu wyroku, Trybunał powinien dać swą interpretację na żądanie każdej ze stron.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz