Prawo międzynarodowe publiczne- test 13

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe publiczne- test 13 - strona 1 Prawo międzynarodowe publiczne- test 13 - strona 2

Fragment notatki:

1. Trybunałem ''ad hoc'' nie jest: a: MTK dla Byłej Jugosławii b: MTS c: MTK dla Rwandy 2. Trybunałem będącym jednocześnie organem ONZ jest: a: MTK b: MTK dla Rwandy c: MTS d: MCzK 3. Wg. PMP: a: brak jest jednolitego organu sądowniczego b: organem sądownictwa międynarodowego jest MTS c: system sądownictwa pełni MTS i MTK d: żadne z powyższych nie jest właściwe 4. Wg. Karty Narodów Zjednoczonych: a: MTK jest organem sądownictwa ONZ b: MTS jest organem sądownictwa ONZ c: nie ma jednolitego organu sądownictwa 5. Siedzibą MTS jest: a: Genewa b: Haga c: Luksemburg d: Stasburg 6. MTS składa się z: a: 12 członków b: 14 członków c: 15 członków d: 16 członków 7. Sędziowie MTS: a: nie mogą być powoływani na następną kadencję b: powoływani są na 4 letnią kadencję c: powoływani są jedynie przez ZO d: są rotacyjnie wymieniani co 3 lata , po 1/3 składu 8. Sędziów MTS: a: powołuje RB i ZO zwykłą większością głosów b: powoływani są na kadencję 9 letnią z rotacją co 3 lata 1/3 składu c: powołuje ZO większością 2/3 obecnych i głosujących 9. Na czele MTS stoi : a: tzw. Prezydent Trybunału b: Prezes powoływany na 3 letnią kadencję c: Przewodniczący MTS d: żadne z powyższych 10. MTS rostrzyga spory: a: tylko między państwami b: między organizacjami międzynarodowymi c: między państwem a organizacją międzynarodową 11. Jurysdykcja MTS nie obejmuje: a: państw- stron Karty Narodów Zjednoczonych b: państw- stron Statutu MTS c: państw, które nie należą do ONZ d: żadne z powyższych 12. Podstawą wyrokowania MTS nie jest: a: orzecznictwo b: akty jednostronne c: uchwały organów organizacji międzynarodowych d: doktryna 13. Językiem MTS nie jest: a: angielski b: francuski c: chiński 14. Od wyroku MTS: a: przysługuje odwołanie b: nie przysługuje rewizja c: przysługuje rewizja d: przysługuje odwołanie i rewizja 15. MTS nie może wydać opinii doradczej na wniosek: a: Rady Gospodarczej i Społecznej b: państwa-strony KNZ c: Sekretarza Generalnego ONZ d: żadne z powyższych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz