Tożsamość kulturowa - strona 11

Ochrona światowego dziedzictwa kulturalnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4074

przy tym swoje kulturowe różnice. Przykłady: Mniejszości narodowe, etniczne, religijne Tożsamość kulturową, jedną z odmian...

Historia Uni Europejskiej poczatki

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1204

człowieka, sprawiedliwe rozwiązywanie problemów społecznych i popieranie europejskiej tożsamości kulturowej...

Unia Europejska - za i przeciw

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 763

w Europie. Mamy też szanse umocnić naszą tożsamość kulturową, pielęgnując własne tradycje, obyczaje i język...

Socjologia różne

 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

poliwalencji, zwielokrotnionej tożsamości kulturowej. Migracje w coraz większym stopniu wpływają na kształt...

Pomoc społeczna a wsparcie młodzieży

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Józef Młyński
 • Instytucje wsparcia socjalnego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2695

, do zachowania tożsamości kulturowej, do zdobycia umiejętności odnajdywania swego miejsca w społeczeństwie...

Polak i katolik

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1050

POLSKA W EUROPIE - HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ 3. TOŻSAMOŚCI KULTUROWE W RZECZYPOSPOLITEJ 11.03.2013...