Tlenki węgla - strona 4

Smogg-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1267

), tlenki azotu, tlenki węgla, sadza oraz pyły Typu Los Angeles: tlenki węgla, tlenki azotu, węglowodory...

Pomiar stężenia gazów- sprawozdanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dagmara Nowak-Senderowska
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2457

a także mogą pojawić się gazy takie jak: metan, tlenek węgla, tlenki azotu, siarkowodór, tlenki siarki...

Normy emisji spalin

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Agnieszka Deja
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1365

 Dyrektyw Europejskich. Obecnie, emisja tlenków azotu, węglowodorów, tlenków węgla i cząstek stałych...

Trucizny - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1036

: substancje wiążące się z hemoglobiną i powodujące utratę jej zdolności wiązania z tlenem: tlenek węgla...

Chemia og

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Makowski
 • Chemia ogólna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1281

wapiennej tlenek węgla(IV), zaobserwowano następujące zjawiska: I) obfite wytrącanie się osadu; II) zanik...

Skażenie wewnątrz pomieszczeń

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

w procesie spalania paliw, przy wytopie stali i w procesie wytwarzania koksu. Tlenek węgla ze względu na swe...