Skażenie wewnątrz pomieszczeń

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skażenie wewnątrz pomieszczeń - strona 1 Skażenie wewnątrz pomieszczeń - strona 2 Skażenie wewnątrz pomieszczeń - strona 3

Fragment notatki:

Skażenie wewnątrz pomieszczeń ( lotne związki organiczne, ozon, NO x, CO, in. tlenki, tytoń- WWA, nitrozoaminy, azbest, ołów, radon, formaldehyd) Źródła wymienionych związków i wpływ na człowieka i środowisko
Lotne związki organiczne
Powietrze wewnątrz pomieszczeń zawiera złożoną mieszaninę lotnych związków organicznych (VOC), które pochodzą z gazów pędnych stosowanych do rozpylania środków czyszczących, dezodorantów i artykułów żywnościowych. Używane są do wyrobu tapet, farb, lakierów, różnego rodzaju wykładzin, materiałów tapicerskich i tkanin dekoracyjnych. Znacznym źródłem emisji są materiały , z których wykonuje się meble, a więc płyty wiórowe i paździerzowe, spajane klejami i żywicami zawierającymi lotne substancje toksyczne :fenole i formaldehyd.
Ozon Ozon jest alotropową forma tlenu ,cząsteczką trójatomową .Wchłania się przez układ oddechowy. Jest silnym utleniaczem, który powoduje zaburzenia przemiany aminokwasów przez blokowanie grup sulfhydrylowych. Uszkadza również błony komórkowe wskutek tworzenia nadtlenku wodoru oraz krótkołańcuchowych aldehydów . Działanie ozonu na układ nerwowy powoduje senność , zawroty i bóle głowy oraz uczucie zmęczenia.
Tlenek azotu
Azot tworzy z tlenem następujące tlenki: Tlenek azotu jest bezbarwnym, bezwonnym, niepalnym, rozpuszczalnym w wodzie , eterze i etanolu. Podtrzymuje palenie substancji łatwopalnych. Nie występuje w naturze, otrzymywany jest przez ogrzewanie azotanu (V) amonu. Określenie „gaz rozweselający” zawdzięcza euforyzującemu i oszałamiającemu działaniu na ośrodkowy układ nerwowy. Głównymi naturalnymi źródłami związków azotu są wyładowania atmosferyczne i biologiczne wiązania w naturalnych ekosystemach. Tlenki azotu powstają we wszelkich procesach, które przebiegają w wysokiej temperaturze a zwłaszcza w procesie spalania paliw, przy wytopie stali i w procesie wytwarzania koksu. Tlenek węgla ze względu na swe właściwości bywa nazywany „cichym mordercą” .
Tlenek węgla jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych gazów trujących w przyrodzie Tlenek węgla
Jest bezbarwnym i bezwonnym gazem . w bardzo dużych stężeniach ma zapach czosnku(75-100% obj.).Jest palny ale nie podtrzymuje palenia. W powietrzu pali się niebieskim płomieniem. Jest nieznacznie lżejszy od powietrza (d=0,967).W powietrzu w stężeniu12-75% obj. tworzy mieszaniny wybuchowe. Słabo rozpuszcza się w wodzie lepiej w alkoholu. Tlenek węgla powstaje jako produkt niepełnego spalania węgla i różnych substancji pochodzenia organicznego zawierających węgiel, jest również produktem działalności wielu gałęzi przemysłu.
Tytoń
Palenie tytoniu zwiększa stężenie CO

(…)

… i nikotyna .
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)
Terminem wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w skrócie WWA, określa się mikrozanieczyszczenia organiczne stanowiące pochodne acenów i fenanów. [3]
Niektóre spośród wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych wykazują właściwości rakotwórcze. Stosowana jest skala względnej rakotwórczości WWA, oznaczona znakiem (+), a mianowicie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz