Tlenki węgla - strona 5

Definicja pyłu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Kuczyńska
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

(ponad 4/5 z tego to tlenek węgla, znany jako czad) Obserwuje się zmianę struktury zanieczyszczeń powietrza...

Smog fotochemiczny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Kuczyńska
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

toksyczne związki. Składnikami tego typu smogu są również ozon, tlenki węgla, tlenki azotu, aldehyd...

Wpłyyw na środowisko NO2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Kuczyńska
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

składników skażających atmosferę. Uważa się je za prawie dziesięciokrotnie bardziej szkodliwe od tlenku węgla...

Etapy fermentacji metanowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3122

- 5,5%, ilości śladowe wodoru, tlenku węgla, azotu i tlenu. Powstały w ten sposób przefermentowany osad...

Krew - skład i zadania

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Fizjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1344

Zatrucie tlenkiem węgla CO - zaczadzenie Tlenek węgla współzawodniczy z tlenem przy wiązaniu...