Tlenki węgla - strona 6

Nowinka- samochody na wodę

  • Uniwersytet Szczeciński
  • mgr in_. Ma_gorzata Szyszko
  • Wprowadzenie do techniki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

i trujący tlenek węgla. Dostawy paliw są obciążone ryzykiem wynikłym z zawirowań politycznych. Dystrybucja...

Metalurgia- wykład 8

  • Politechnika Śląska
  • prof. zw. dr inż. Józef Gawroński
  • Metalurgia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1113

i D-H jest w stali 3÷5ppm wodoru, 50÷80ppm azotu, 30÷40ppm tlenku węgla (CO). W Hucie Katowice...

Wybuchy - sprawozdanie

  • Dagmara Nowak-Senderowska
  • Ergonomia i BHP
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

. Stężenie pyłu osiągnęło wartość 500 g/m3, co oznacza, że wartość NDS dla tlenku węgla (II) wynosząca 30 g...