Spajalnictwo gazowe i ciecie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spajalnictwo gazowe i ciecie - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

1. Cel ćwiczenia.
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i działaniem urządzeń do spawania gazowego oraz wykonywaniem połączeń blach metodą w prawo , lewo i w górę oraz połączenia rur.
2. Literatura i materiały pomocnicze.
Sprawozdanie zostało wykonane na podstawie literatury:
Orłowicz Władysław: Spawalnictwo. Laboratorium.
Wojciechowski Wojciech: Techniki wytwarzania. Tom III . Wybrane zagadnienia ze spawalnictwa. Pałasz Jan: Poradnik spawacza gazowego. oraz notatki z wykładu.
3. Podstawy teoretyczne.
Spawanie gazowe to proces łączenia części metalowych realizowany przez nadtapianie ich krawędzi i wprowadzenie dodatkowego materiału (spoiwa), które po zakrzepnięciu tworzą spoinę. Źródłem ciepła jest płomień uzyskany ze spalania gazu palnego w atmosferze tlenu. Do spawania gazowego stosuje się najczęściej acetylen, gdyż mieszanka tlenu z acetylenem ma wysoką temperaturę płomienia ok.3200oC. Acetylen powstaje w wyniku reakcji karbidu z wodą:
karbid + woda = acetylen + wapno
CaC2 + 2H2O = C2H2 + Ca(OH)2 + Q
Wytwarza się go w wytwornicach stałych i przenośnych. Stosowane są wytwornice niskiego ciśnienia (max.0,1 at) i wysokiego ciśnienia (0,1-1,5 at).Na stanowisku spawania stosuje się gaz bezpośrednio produkowany w wytwornicy lub dostarczany w butlach. W butli dzięki temu że jest rozpuszczony w acetonie, może być sprężony do ciśnienia 18 at bez niebezpieczeństwa wybuchu.
Spalanie acetylenu odbywa się w dwóch fazach:
C2H2 + O2 = 2CO2 + H2 + 445,8 [kJ]
Produktami spalania są tlenek węgla i wodór, gazy o silnie redukujących własnościach.
W drugiej fazie spalania tlen niezbędny do spalania pochodzi z otoczenia. Reakcja zachodzi następująco: 2CO + H2 + 1,5O2 = 2CO2 + H2O + 817,9 [kJ] W płomieniu można wyodrębnić trzy strefy spalania: jąderko płomienia ( mieszanina silnie rozgrzanych cząstek tlenu i acetylenu),
strefa redukująca ( występuje wodór i tlenek węgla)
strefa utleniająca ( występuje dwutlenek węgla i para wodna)..
Warunkiem dobrego spalania gazów jest dobre ich wymieszanie z tlenem. Do tego celu służy palnik. Zależnie od sposobu działania rozróżniamy palniki wysokiego oraz niskiego ciśnienia.
W palnikach wysokiego ciśnienia oba gazy doprowadzone są prawie pod jednakowym ciśnieniem (1,1-2,0 at). Gdy różnica ciśnień jest znaczna stosujemy palniki wysokiego ciśnienia.


(…)

… przez cały czas pracy urządzenia, mimo że ciśnienie w butli maleje w miarę jej opróżniania.
Ciecie jest to podzielenie materiału przez wypalenie szczeliny strumieniem tlenu lub skoncentrowanym strumieniem ciepła. Polega na spaleniu metalu w strumieniu tlenu. Przy cięciu tlenem metal ogrzewa się wstępnie do temperatury zapłonu w miejscu początku cięcia, a następnie utlenia się w strumieniu tlenu. Powstałe tlenki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz