Higiena i epidemiologia, Rodzaje zanieczyszczeń powietrza - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Higiena i epidemiologia, Rodzaje zanieczyszczeń powietrza - omówienie - strona 1 Higiena i epidemiologia, Rodzaje zanieczyszczeń powietrza - omówienie - strona 2 Higiena i epidemiologia, Rodzaje zanieczyszczeń powietrza - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Rodzaje zanieczyszczeń powietrza
- GAZOWE - S / N / C / WWA / O3
- PYŁOWE
- BIOLOGICZNE - żywe mikroorganizmy:wirusy, bakterie, przetrwalniki, gdzyby i zarodniki, pierwotniaki, promieniowce, jaja robaków (obleńce); cząstki nieożywione: pyłki roślin, rozdrobnione fragm. roślin i tkanek zwierzęcych, suche wydzieliny i wydaliny,
Mykotoksyny
Powietrze zanieczyszczają wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnia zawartość. Ogólnie zanieczyszczenia powietrza dzieli się na pyłowe i gazowe.
Światowa Organizacja Zdrowia definiuje powietrze zanieczyszczone jako takie, którego skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt, a także na inne elementy środowiska (wodę, glebę).
Zanieczyszczenia powietrza są najbardziej niebezpieczne ze wszystkich zanieczyszczeń, gdyż są mobilne i mogą skazić na dużych obszarach praktycznie wszystkie komponenty środowiska. Głównymi źródłami zanieczyszczeń są:
• uprzemysłowienie i wzrost liczby ludności,
• przemysł energetyczny
• przemysł transportowy
Wyróżnia się trzy główne źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery:
• punktowe - są to głównie duże zakłady przemysłowe emitujące pyły, dwutlenku siarki, tlenku azotu, tlenku węgla, metale ciężkie.
• powierzchniowe (rozproszone) - są to paleniska domowe, lokalne kotłownie, niewielkie zakłady przemysł. emitujące pyły i SO2
• liniowe - są to głównie zanieczyszczenia komunikacyjne emisja tlenków azotu, tlenków węgla, metali ciężkich (głównie Pb).
GAZOWE zanieczyszczenia atmosfery - siarka / azot / węgiel
a. związki SIARKI (SO2, SO3, H2S, kwasy)
• Źródło:
Gnicie substancji białkowych
naturalne (wulkany, gazy biogenne z lądu i morza, spraj morski) antropogeniczne (spalanie pliw zanieczyszczonych siarka- procesy hutnicze, energetyczne, źródła przemysłowe- konserwant wina, dezynfekcja, bielelenie)
• Toksyczność:
SO2 (bezbarwny duszący gaz, utlenia się do SO3 i tworzy kwasne deszcze, srodek bielacy,
dezynfekujacy, owadobójczy, konserwujący, w chłodnictwie) podrażnienia błon śluzowych i oczu, obrzęk płuc (astmatycy, alergicy, z chorobami krazenia bardziej wrażliwi-oddychanie ustami) śmierć-skurcz glosni, obrzek krtani, zahamowanie serca
SO3 (może powstawać z SO2, jest lotną cieczą, razem z poprzednim odpowiedzialne za kwaśne deszcze, uszkodzenia skóry, a także zatrucia/zakwaszenia wód, gleb, niszczenie metali i budynków)


(…)


*wskaźnik Pettenkofera - przy gromadzeniu się CO2 wydychanego przez ludzi w pomieszczeniu zachodzą zmiany właściwości fizycznych powietrza; wskaźnik to 0,1% - dopuszczalna ilość CO2 w powietrzu
zanieczyszczenia SUBSTANCJAMI ORGANICZNYMI
WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne)
• Źródło:
paliwa(benzyna bezolowiowa),
niepełne spalanie,
scieki miejskie i przemysłowe,
nawierzchnia bituminiczna,
dym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz