Test projekcyjny

Techniki w psychoterapii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Cezary Żechowski
 • Psychopatologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1029

- testy matryc Ravena b) metody badania osobowości - kwestionariusze osobowości - testy projekcyjne...

Jedostka- wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Anna Helena Zgrzywa-Ziemak
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

społeczny - jednostka/ slajd nr 6 Pomiar osobowości 1. Obserwacja zachowań 2. Testy projekcyjne 3...

Instrumenty pomiarowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3402

w badaniach jakościowych to: Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego Testy projekcyjne Schemat wątków...

Metody badań reklamy-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Tomasz Ferenc
 • Metody badań medioznawczych
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1071

ustaleniu, jaki stosunek ma klient do marki. Testy projekcyjne- przedstawia się respondentowi fragment...

Psychoterapia nerwic

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Andrzej Jakubik
 • Psychopatologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 812

na ucho pacjentom); gdy pacjent ma problem z wglądem, - rysowanie - rodzaj testu projekcyjnego...

Nieświadomość - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1344

i zmniejszają ich wiarygodność. Murray zauważył, ze samopisy i testy projekcyjne dostarczają sprzecznych...

Potencjał pobudzenia-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 693

, oraz imię testy projekcyjne (test piramid barwnych - bada afektywna strukturę osobowości). 2. Drugi...