Terms of trade - strona 11

Skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1029

procentowych - wzrost ciężaru obsługi istniejących długów. Pogorszenie się „terms of trade” krajów dłużniczych...

Makroekonomia - zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3269

Pochodzi z UE (Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu. Liczy 82 strony. Dzięki notatce możemy zapoznać się z takimi zagadnieniami, jak: ustrój gospodarczy, patologie w różnych systemach gospodarczych, podstawowe kategorie rachunku dochodowego według SNA, PKB jako miernik oceny poziomu życia, relac...

Makroekonomia - wszystko na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2310

Podzielone są na 3 pliki - omawiający m.in. zagadnienia dot. ustroju gospodarczego, popytu, inflacji, bezrobocia (15 stron) - omawiający pytania do egzaminu - ustrój gospodarczy, dochód narodowy, popyt pośredni i końcowy w modelu pieniężnych przepływów międzygałęziowych, strumienie dochodów podmi...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

ponieważ następuje pogorszenie terms of trade. Natomiast efekt ilościowy jest korzystny. Rośnie konkurencyjność...

Makroekonomia w pigułce

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Wiltold Kasperkiewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 5544
Wyświetleń: 15939

w bilansie płatniczym) Terms od trade – istnieje kilka rodzajów. Najczęściej uŜywane towarowe terms of trade...

Polityka ekonomiczna

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1827

są warunki wymiany, tzw. „terms of trade” - stosunek wg. którego towary eksportowane są wymieniane za granicą...

Polityka handlowa

Pobrań: 14
Wyświetleń: 1302

ze specjalizacją w produkcji i wymianie, a nie z gromadzeniem rezerw walutowych. 3. Argument poprawy terms of trade...