Termin zawity - strona 8

Wykład - sprzedaż (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Robert Karaszewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

że strony wskażą podstawę do ustalenia ceny >> Wykonanie umowy Terminy zawite Zobowiązania - część ogólna...

Oskarzyciel posilkowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Juliusz Włodarczyk
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1022

posiłkowy może w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie...

Terminy - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 483

niedochowania terminu: 1 terminy zawite ( prekluzyjne) - to taki termin którego uchybienie powoduje...

Wykład 5

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

spełnić) np. alimenty, renty, emerytury itp. - upływ terminu zawitego, z którym ustawa łączy wygaśnięcie...

Termin przedawnienia i jego bieg

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

- biegnie na nowo gdy postępowanie zostanie zakończone. B. TERMINY ZAWITE ( PREKLUZYJNE )- przepisy prawa...

Prawo egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1288

zawitym? Zespół przepisów regulujących własność to prawo rzeczowe. Prawa rzeczowe są skuteczne erga omnes...