Wykład - sprzedaż (II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - sprzedaż (II sem) - strona 1 Wykład - sprzedaż (II sem) - strona 2 Wykład - sprzedaż (II sem) - strona 3

Fragment notatki:

Umowa sprzedaży
Umowa sprzedaży uregulowana została w art. 535 i n. KC, jako umowa obligacyjna.
Sprzedaż - sprzedawca zobowiązuje się wobec kupującego do przeniesienia własności rzeczy
i wydania jej kupującemu, a kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę. Są to elementy
przedmiotowo istotne (essentialia negotii). Z umowy tej wynika, że jest to umowa:
- dwustronnie zobowiązująca
- wzajemna
- odpłatna
- konsensualna
Zobowiązująco- rozporządzający charakter tej umowy:
- art. 155 KC - jeżeli jakaś umowa zobowiązuje do przeniesienia prawa własności, to
umowa ta przenosi to prawo własności (chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej,
albo że strony inaczej postanowiły), ale dotyczy to tylko rzeczy oznaczonych co do
tożsamości
- w przypadku rzeczy oznaczonych co do gatunku wymaga wydania rzeczy/
przeniesienia posiadania, aby być właścicielem rzeczy
- umowa sprzedaży zawsze jest umową zobowiązującą, ale w niektórych przypadkach
również rozporządzającą
Powszechny charakter tej umowy:
- każdy może ją zawrzeć
- wyjątki:
o kiedy na handel potrzebne jest zezwolenie, no sprzedaż broni
o kiedy umowa dotyczy cudzoziemców, np. sprzedaż ziemi
Podmiotem sprzedaży mogą być też prawa zbywalne, np. prawa autorskie (art. 555 KC)
Prawa i obowiązki stron:
- wydanie rzeczy
- przeniesienie własności
- zapłata
- odebranie rzeczy
Forma umowy:
- zawierana w dowolnej formie
- w pewnych przypadkach wymaga formy szczególnej - art. 158 KC, umowa dotycząca
przeniesienia prawa własności nieruchomości powinna być sporządzona w formie aktu
notarialnego
- art. 75 KC - dla celów dowodowych wymaga formy pisemnej zwykłej;
o minimum treściowe - jest to porozumienie stron dotyczące określenia
przedmiotu sprzedaży i ceny. Jeżeli chodzi o cenę, to art. 536 KC nie wymaga
podanie dokładnie ceny liczbowo, wystarczy że strony wskażą podstawę do
ustalenia ceny
Wykonanie umowy
Terminy zawite
Zobowiązania - część ogólna (strony 1-25), część szczegółowa (strony 26-32)
a. wydanie rzeczy:
 rzecz musi być oznaczona w umowie, a sprzedawca powinien wydać rzecz
zgodnie z treścią umowy
 termin i miejsce wydania rzeczy z reguły określa umowa strona
 powinno nastąpić wraz z dokumentami związanymi z rzeczą (np. instrukcja)
 obowiązek sprzedawcy do należytego opakowania i zabezpieczenia ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz