Prawo zobowiązań - sprzedaż

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo zobowiązań - sprzedaż - strona 1

Fragment notatki:

Sprzedaż
A 535 def ,,przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę”
Po obu stronach mamy 2 zobowiązania Strony: kupujący i sprzedawca
Kupujący ma obowiązek
Zapłaty ceny
Odbioru rzeczy, z tego uprawnienia ustawodawca czyni też obowiązek
Sprzedawca ma obowiązek
przeniesienia własności rzeczy na kupującego
wydania rzeczy
Treść obowiązków jest bogatsza po stronie sprzedawcy
Charakter prawny umowy
umowa konsensualna, jej zawarcie oznacza, że strony ustaliły wolę
odpłatna, wydanie rzeczy nie jest konieczną przesłanką jej zawarcia, ale elementem wykonania zawartej umowy. Także wtedy gdy wydanie następuje równocześnie z zawarciem umowy, tkz. sprzedaż odręczna)
zobowiązująca, jeśli spełnione są określone przesłanki np. art. 155, 510, 1052 sprzedaż może zarazem wywołać skutki rozporządzające
umowa wzajemna
przedmiot
są nim rzeczy zarówno ruchomości jak i nieruchomości. Umowa sprzedaży rozciąga się również na prawa, energię. Rzeczy przyszłe ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz