Termin zawity - strona 16

Prawo cywilne3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1148

składającą się na zalecenia związane z czasem są terminy zawite (prekluzyjne). Nakładają się na nie pewne...

Ochrona dziedziczenia

Pobrań: 70
Wyświetleń: 1449

jeszcze przed upływem terminu przedawnienia, a to wskutek upływu terminów zawitych, jeżeli w wyniku tego upływu...

Rękojmia za wady

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791

zawity. Termin 1 roku dotyczy wszystkich rzeczy oprócz budynków. Przy sprzedaży wadliwego budynku termin...

Zasada ścigania z urzędu-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

. § 4. Pokrzywdzony, który nie wniósł oskarżenia, może w terminie zawitym 14 dni od daty powiadomienia...

Źródła prawa cywilnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1064

-np. art. 119 KC dotyczący terminów zawitych Normy względnie wiążące (dyspozytywne, uzupełniające, ius...

Treść zakres i wykonywanie własności

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Pałdyna
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 959

nie zgadza się z decyzją (i w terminie zawitym 14 dni od doręczenia decyzji wystąpi z wnioskiem do wójta...

Zamiana jako rodzaj umowy - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 77
Wyświetleń: 455

jest to termin zawity termin ten dotyczy również spadkobierców darczyńcy i biegnie od dnia, w którym powzięli...

Ogólnie

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1449

I. CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA CYWILNEGO1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRAWA CYWILNEGO I JEGO DZIAŁYPojęcie prawa cywilnego przychodzi z pewną trudnością. Nie określono ściśle jego zakresu. W Kodeksie Cywilnym na samym wstępie podkreślono, że kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizyczn...