Zasada ścigania z urzędu-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada ścigania z urzędu-wykład  - strona 1 Zasada ścigania z urzędu-wykład  - strona 2 Zasada ścigania z urzędu-wykład  - strona 3

Fragment notatki:

ZASADA ŚCIGANIA Z URZĘDU
instytucje ważne dla uruchomienia procesu
postępowanie niezależnie od woli konkretnych podmiotów (zwłaszcza pokrzywdzonego), organy działają ex officio. Sam fakt popełnienia przestępstwa powoduje, że organy działają z urzędu. Przestępstwo narusza porządek państwa, w interesie państwa wykrycie i ukaranie sprawcy.
Zasada dotyczy wszczęcia postępowania i jego kontynuacji.
Art. 9 § 1 kpk Organy procesowe prowadzą postępowanie i dokonują czynności z urzędu, chyba że ustawa uzależnia je od wniosku określonej osoby, instytucji lub organu albo od zezwolenia władzy. obowiązek zawiadomienia o przestępstwie, organy działają z urzędu, wtedy, gdy mają do tego postawę faktyczną wszczęcia procedury (uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa)
Źródła informacji o przestępstwie - najczęściej zawiadomienie o przestępstwie: obowiązek społeczny - ciąży na każdym, gdy się go nie wypełni nie ma odpowiedzialności karnej, tylko moralna, ujemna ocena etyczna (art. 304 § 1 kpk) Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepis art. 191 § 3 stosuje się odpowiednio . obowiązek prawny (art. 304 § 2 kpk)

(…)

… koronnego.
Nie można: do sprawców zabójstw, usiłowania, prowokatora, do sprawcy, który zakładał zorganizowaną grupę lub kierował ją (sprawstwo kierownicze).
Instrument do walki z przestępczością zorganizowaną.
Zawiesza się postępowania w stosunku do świadka koronnego i sprawdza, jak się zachowuje w procesie (musi współpracować z sądem i musi udowodnić, że nie mataczy, a rzeczywiście współpracuje…
posiłkowego; do pokrzywdzonego, który przedtem nie wniósł oskarżenia prywatnego, stosuje się art. 54, 55 § 3 i art. 58.
§ 3. Jeżeli prokurator, który wstąpił do postępowania, odstąpił potem od oskarżenia, pokrzywdzony powraca w dalszym postępowaniu do praw oskarżyciela prywatnego.
§ 4. Pokrzywdzony, który nie wniósł oskarżenia, może w terminie zawitym 14 dni od daty powiadomienia go o odstąpieniu prokuratora…
…- pojawia się problem, jeżeli w in rem nie złożono wniosku (przeszkoda procesowa).
Podmiot uprawniony do składania wniosku o ściganie:
pokrzywdzony,
dowódca jednostki wojskowej w stosunku do niektórych przestępstw.
ściganie z oskarżenia prywatnego (całe postępowanie z inicjatywy pokrzywdzonego).
Art. 59.  § 1. Pokrzywdzony może jako oskarżyciel prywatny wnosić i popierać oskarżenie o przestępstwa ścigane…
… podobieństwo
Oskarżyciel prywatny decyduje o losach procesu, czy będzie on kontynuowany czy nie. Pokrzywdzony dysponentem procesu w 2. Na podstawie skargi pokrzywdzonego- czy to tryb obligatoryjny czy fakultatywny. Jeżeli pojednanie przed rozprawą główną, do uruchomieni przewodu sądowego - odstąpienie od oskarżenia, umorzenie postępowania prywatnoskargowego. A w postępowaniu wnioskowym- pojednanie…
… (ona pochłania kary, które mogłyby być orzeknięte). T o jeszcze zrozumiałe, ale umorzenie- czyli w ogóle nie będzie odnotowany, nie rozstrzygnie się nawet o odpowiedzialności. Rozwiązanie podyktowane ekonomią procesową:
- umorzenie postępowania przygotowawczego
- podstawy umorzenia
- rodzaje umorzeń
świadek koronny- u. z '97 r.; sprawca, którego ścigania zaniechuje się. - Popełnił ciężkie przestępstwo…
…, oznacza obowiązek ścigania przestępstw (wiąże się z zasadą ścigania z urzędu, ale nią nie jest). Przeciwieństwem- zasada oportunizmu, która upoważnia tylko do ścigania, pozwala zaniechać, brak obowiązku ścigania przestępstw.
Zaniechanie ujęte:
- szeroko- np. brak interesu społecznego (ciężkie do weryfikacji decyzje organu), oportunizm nieograniczony
- ściśle- enumeratywnie wyliczone przyczyny, oportunizm…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz