Terencjusz

note /search

Terencjusz i Sofokles

 • Uniwersytet Gdański
 • Literatura powszechna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2079

Terencjusz „Eunuch” Prolog: zwrot do widzów, których pragnie sobie pozyskać; jeżeli ktoś usłyszał...

Teatr średniowieczny.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2828

czytano komedie Terencjusza, ale ich przeznaczenia nie rozumiano. Elementy nowatorskie: mieszanie...

Działalność Filipa Melanchtona

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1589

z Rotterdamu, komedii Terencjusza i Plauta; - do trzeciej klasy uczęszczali chłopcy znający już dokładnie...

Starożytność

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Elementy teorii i historii literatury
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1806

Plaut - adaptował teksty Meandra - komediopisarz Terencjusz - „Człowiekiem jestem i nic co ludzkie...

Epoki przedrozbiorowe - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury polskiej do końca XVIII w.
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183

jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. (łac. homo sum: humani nil a me alienum puto) Terencjusz (dewiza humanizmu...

Myśl pedagogiczna Jana Sturma

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2058

szkolnych, w trakcie których odgrywano komedie Plauta i Terencjusza, czasem tragedie i komedie greckie...

Ogólna charakterystyka przedmiotu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

tego podziału było monumentalne, encyklopedyczne dzieło Marka Terencjusza Warrona, zatytułowane Disciplinarum...