Terencjusz

Terencjusz i Sofokles

 • Uniwersytet Gdański
 • Literatura powszechna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1981

Terencjusz „Eunuch” Prolog: zwrot do widzów, których pragnie sobie pozyskać; jeżeli ktoś usłyszał...

Teatr średniowieczny.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Pietrzak
 • Literatura
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2254

czytano komedie Terencjusza, ale ich przeznaczenia nie rozumiano. Elementy nowatorskie: mieszanie...

Odmiany humanizmu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

było hasło Terencjusza "człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce" (Homo sum et nihil humani a me...

Działalność Filipa Melanchtona

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1435

z Rotterdamu, komedii Terencjusza i Plauta; - do trzeciej klasy uczęszczali chłopcy znający już dokładnie...

Starożytność

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Alicja Kędziora
 • Elementy teorii i historii literatury
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1554

Plaut - adaptował teksty Meandra - komediopisarz Terencjusz - „Człowiekiem jestem i nic co ludzkie...

Epoki przedrozbiorowe - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jakub Pokrzywniak
 • Historia literatury polskiej do końca XVIII w.
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. (łac. homo sum: humani nil a me alienum puto) Terencjusz (dewiza humanizmu...

Myśl pedagogiczna Jana Sturma

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1407

szkolnych, w trakcie których odgrywano komedie Plauta i Terencjusza, czasem tragedie i komedie greckie...

Ogólna charakterystyka przedmiotu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

tego podziału było monumentalne, encyklopedyczne dzieło Marka Terencjusza Warrona, zatytułowane Disciplinarum...

Łacina dla prawników - słówka

 • Uniwersytet Łódzki
 • mgr Maria Aftowicz
 • Lacina dla prawnikow
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2786

, Latini- Latynus Romulus, Romuli- Romulus Homerus, Homeri- Homer Terentius, Terentii- Terencjusz, Rhodus...