Terasa zalewowa - strona 3

Geomorfologia - zagadnienia ogólne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geomorfologia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1428

o szerokich terasach zalewowych, niskie działy wodne, twardziele - izolowane wzgórza zbudowane z twardych skał...

Geomorfologia - wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geomorfologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1617

o szerokich terasach zalewowych, niskie działy wodne, twardziele - izolowane wzgórza zbudowane z twardych skał...

Geomorfologia egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geomorfologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1617

o szerokich terasach zalewowych, niskie działy wodne, twardziele - izolowane wzgórza zbudowane z twardych skał...

Pedosfera i biosfera - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1246

w terasach zalewowych większych rzek olsy Lasy o charakterystycznym wyglądzie, gdzie wokół podstaw pni drzew...

Geomorfologia - kras, sufozja

 • Politechnika Gdańska
 • Geomorfologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1484

, doprowadza do tworzenia się meandrów, wypukłego i wklęsłego brzegu oraz równiny nadrzecznej terasy zalewowej...

Geografia regionalna świata - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2898

; na najniższej terasie zalewowej, w starorzeczach, jeziorach okresowych, ławicach śródkorytowych, dwukrotnie...

Opracowanie trasy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Strzelecki
 • Ćwiczenia terenowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1281

hydrotechnicznych na współczesne funkcjonowanie koryta, antropogeniczna terasa zalewowa w rejonie Kazimierza efekty...

Układ Słoneczny - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Grupa A: 1. Czynniki i procesy wietrzenia chemicznego: Głównym czynnikiem wietrzenia chemicznego (rozkładu) jest woda opadowa, zawierająca rozpuszczone związki chemiczne: CO2 - zakwasza wodę opadową (woda nasyca się CO2 w powietrzu i wsiąka w glebę); Związki Na - z atmosfery i gleby (bakterii), też ...