Teoria użyteczności założenia - strona 105

Efekt Comptona - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Kaczmarek
 • Elektronika ciała stałego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

rozpraszania fi. analiza zjawiska według Comptona założenia: 1. foton ma nie tylko energię hv ele...

Bertalanffy - podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1008

; technologia systemów; filozofia systemów; Założenia ogólnej teorii systemów: Co definiujemy jako system...

Historia doktryn politycznych i prawnych2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1064

teorii konserwatyzmu zawarł w dziele „Rozważania o rewolucji we Francji”. Wydarzenie to budzi grozę...

Motywacja ćwiczenia

 • dr Krystyna Golonka
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2170

, że wyraża się w realnej czynności - założenie, że sama „idea czynności” zdolna jest czynność wywołać...

Motywacja - omówienie

 • dr Krystyna Golonka
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1771

, że wyraża się w realnej czynności - założenie, że sama „idea czynności” zdolna jest czynność wywołać...

Wykłady z mikroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Mikroekonomia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3451

prawie natychmiast po zmianie ceny zmieniają wielkość swoich zamówień to w odniesieniu do wielu producentów jest to założenie...