Motywacja - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2401
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Motywacja - omówienie - strona 1 Motywacja - omówienie - strona 2 Motywacja - omówienie - strona 3

Fragment notatki:


Motywacja (disclimer; notatki z Reykowskiego z ćwiczeń 9 nie są mojego autorstwa)
Reykowski (8 i 9) Czynność i jej parametry Efekty czynności - czynności różnią się przede wszystkim pod względem efektu, na który są zorganizowane
- osiągane efekty można charakteryzować pod względem jakościowym i ilościowym - aspekt ilościowy obejmuje takie cechy efektu jak jego rozmiar , poziom trudności , rzadkość - efekt można rozpatrywać także ze względu na jego odpowiedniość wobec celów podmiotu i wymogów zadania
- o każdej innej czynności człowieka niż impulsywnej, nawykowej czy odruchowej, można powiedzieć, że jest kierowana intuicją znajdującą wyraz subiektywny w formie pewnego projektu, który jednostka zamierza realizować
- intencja dotyczy zarówno jakościowych, jak i ilościowych cech wyniku
- określenie cech ilościowych to określa poziom aspiracji
- poziom wykonania charakteryzuje efekt czynności pod względem ilościowym
Wyznaczniki poziomu wykonania - organizacja czynności to proces składania różnych operacji praktycznych w pewne całości, które umożliwiają uzyskanie określonych wyników etapowych i końcowych
- organizacja czynności jest głównym wyznacznikiem cech osiągniętego wyniku
- ilość czasu poświęconego na wykonanie czynności ma wpływ przede wszystkim na ilościowe cechy wyniku, zdolność do długotrwałego wysiłku mimo przeszkód to wytrwałość
- energia czynności wyraża się w szybkości, sile i stanowczości podejmowanych działań
- kierunek czynności zależy od wyobrażenia pewnego stanu rzeczy oraz motywacji, dzięki której owe wyobrażenia mogą przybierać kształt intencji
- poziom wykonania uzależniony jest od umiejętności i wiadomości, od poziomu zdolności, wiedzy, sprawności, a także od stopnia zaktywizowania odpowiednich umiejętności
- wytrwałość zależy od stopnia zaangażowania w daną aktywność, a więc od motywacji
- energia czynności jest uzależniona od stopnia emocjonalnego pobudzenia, właściwości temperamentalnych i od stopnia zaktywizowania motywacji.
- motywacja to specyficzna zdolność aparatu psychicznego człowieka do formowania w umyśle projektu określonego stanu rzeczy, który ukierunkowuje czynności wpływa na ilość energii jaką człowiek zużywa dla realizacji danego kierunku - motywacja warunkuje realizację czynności, tj. zachowań ukierunkowanych na cel
Sposoby ujmowania motywacji - krótki przegląd historyczny Psychologia klasyczna (introspekcyjna)
- zjawiska związane z motywacja; przeżycie intencji, przeżycie wyboru, pobudki - zaliczano je do zjawisk woli


(…)

… nad sytuacją
- ludzie o silniejszym poczuciu spraw. kontroli zazwyczaj żyją dłużej
- brak poczucia sprawowania kontroli oraz poczucie bezradności są ważnymi prognostykami nawrotów choroby i śmierci, podobnie, słabe poczucie sprawowania kontroli wiąże się z chorobami układu krążenia
- poczucie sprawowania kontroli pomaga się dostosować do choroby i poprawia jakość życia
Skala Rottera - badanie poczucia…
… choroby, kalectwa, dobrym samopoczuciu psychicznym, społecznym oraz zachowaniu określonego dobrostanu
- psychologia osobowości wskazuję na zapominaną wciąż możliwość, jaką jest powiązanie normalności z rozwojem; wskaźnikiem zdrowia człowieka jest jego rozwój
Kryteria rozwoju osobowości wg Obuchowskiego
- coraz wyższa sprawność
- pojawianie się nowych właściwości
- poczucie satysfakcji z życia
- zdolność…
…, dominuje u nich motywacja wewnętrzna, są zazwyczaj kompetentne i mają dobre zdanie o sobie.
- rodzice takich dzieci szanują je bezwarunkowo akceptują, wyznaczają jasne granice tego co wolno, dają dziecku możliwie największą swobodę eksploracyjną i eksperymentowania.
- wysoka samoocena wzmaga chęć osiągania sukcesów
Samoocena a miłość bezwarunkowa; miłość bezwarunkowa pozwala ukształtować pozytywną opinię…
… własnej motywacji polega w istocie na umiejętności samodzielnego motywowania się do działania.
Ewolucja świadomości;
- świadomość jako kontinuum o różnych poziomach, czyli jakościach czy cechach odzwierciedlających dynamicznie nasz sposób myślenia i reagowania na otoczenie
- wg Damasko wyższe poziomy świadomości wymagają trwałych obrazów (pamięć długotrwała) do których mamy stały dostęp
- samoobserwacja…
… funkcjonowania jednostki
5.2. Motywacja tła
- trzy cechy obiektu, które wzbudzają Wrodzony Mechanizm Wyzwalający opiekowania się - krótsza część twarzowa w stosunku do czołowej, wypukłe policzki i nieporadna motoryka
- Edward O. Wilson - socjobiologia
- koncepcja „egoistycznego genu” - cechy człowieka takie jak egoizm, altruizm, ksenofobia, homoseksualizm, są wynikiem posiadania takich a nie innych genów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz