Teoria użyteczności założenia - strona 104

Humanizm - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli psychologicznej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 945

się pewne założenia natury ontologicznej, jakieś inne założenia, zatem zawsze jest tam ukryta jakaś teoria...

Emocje i Motywacja - wykład 2

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Irena Pilch
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2359

. Jego założenie brzmiało: zachowanie człowieka jest celowe, ale jednocześnie ilość celów (form zachowania...

Produkt

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

powinien spełniać wymogi bezpieczeństwa i zdrowia człowieka oraz mieć użyteczność społeczną w długich okresach...

Typy i formy problemów badawczych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1358

), dowodzącej (np. założeń danej teorii), diagnostycznej (konstatującej), prognostycznej (przewidującej...

Zezwolenia- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 413

ulegają rozwiązaniu z mocy pr. na skutek założenia tego kontraktu *org. zał. odwołuje dyr. przedś...