Teoria użyteczności ekonomii - strona 9

Zagadnienia

  • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 6475

zależności nie zachodzą. Obecnie w ekonomii przyjmuje się, że teorię można obalić, o ile istnieje...

Przedsiębiorstwo - model behawioralny

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Grzegorz Sobiecki
  • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1743

przedsiębiorstwa.  Co więcej, w ekonomii nie ma też zintegrowanej teorii mikro-makroekonomicznej łączącej...

Stosunek do ryzyka-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Instytucje gospodarki rynkowej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

przedsiębiorstw; Podejście w ekonomii badające zagadnienia wynikające z rozdzielenia własności i kontroli...