Teoria użyteczności ekonomii - strona 16

Pytania z egzaminu z makro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1281

. Inwestycje w ujęciu nowoczesnych teorii ekonomii. Podaż pieniądza. ekspansywna polityka fiskalna i monetarna...

CARL SCHMITT- pojęcie politycznośći

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1813

nie mogą wychodzić z antropologicznego optymizmu”; liberalizm związał polityczność z etyką i podporządkował ekonomii...

Teoria gier - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Rusiecki
 • Techniki wspomagania decyzji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1127

, jednak zastosowanie znajduje głównie w ekonomii, biologii (szczególnie w socjobiologii), socjologii oraz informatyce...

Mikroekonomia - wykład 2 (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 945

danej teorii nazywamy modelem ekonomicznym. W postępowaniu badawczym składającym się na metody ekonomii...