Mikroekonomia - wykład 2 (sem. I)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - wykład 2 (sem. I) - strona 1 Mikroekonomia - wykład 2 (sem. I) - strona 2 Mikroekonomia - wykład 2 (sem. I) - strona 3

Fragment notatki:

Dr Krzysztof Żuk, Mikroekonomia, Wykład 2, (sem. I)
Wykład 2
Ekonomię można podzielić na:
Mikroekonomię - bada podstawowe elementy tworzące gospodarkę (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, sektory, branże); bada również decyzje alokacyjne (podstawy podejmowania decyzji i ich skutki).
Makroekonomię - bada gospodarkę jako całość, sposób jej działania, wyjaśnia współzależności pomiędzy podstawowymi kategoriami ekonomicznymi takimi jak konsumpcyjne tempo wzrostu.
Ekonomię można podzielić również na:
Pozytywną - oznaczająca opis istniejącej rzeczywistości bez wyrażania sądów wartościujących.
Normatywną - dokonująca ocen wartościujących i postulująca pożądane kierunki działania.
Ceteris paribus - założenie, metoda izolacji, w innych warunkach niezmienionych.
Zasób - wielkość ekonomiczna w danym momencie (np. na koniec roku).
Strumień - wielkość ekonomiczna w pewnym okresie czasu (np. przez jeden rok)
Zasoby dzielimy na:
Ludzkie
Naturalne
Kapitałowe
Kapitał rzeczowy i finansowy
Kapitał to ogół czynników produkcji niezbędny do uwolnienia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Pieniądz jest powszechnym ekwiwalentem towarów, jest powszechnie akceptowanym towarem za pomocą którego wykonywana jest wymiana towarów i usług. Istota pieniądza wyraża się w jego funkcjach.
Funkcje pieniądza:
Miernik wartości, dzięki skali cen czyli 1zł=100gr
Środek wymiany/obiegu - pieniądz pośredniczy w wymianie
Środek płatniczy - pieniądz ma zdolność do zwalniania z zobowiązań
Środek tezauryzacji - pieniądz wycofany z obrotu gospodarczego
Pieniądz światowy - spełnia w/w funkcje w skali globalnej (np. $, €)
Systemy pieniężne:
Złotowy, złoto-srebrny, srebrny, waluta papierowa
Dolar oderwany od złota w latach 70-tych
System pieniądza papierowego. Na początku lat 90-tych duża inflacja.
Dwa podsystemy:
Wymienialny - niewymienialny
Zamknięty - nie zamknięty
Wartość użytkowa towaru to zdolność towaru do zaspokajania potrzeb. Wartość wymienna towaru (np. cena) występuje jeśli wartość towaru w pieniądzu pokrywa koszty produkcji.
Ekonomia - funkcje:
Poznawcza - dostarczanie informacji o zjawiskach i procesach gospodarczych o rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich przyczynach i skutkach.
Aplikacyjna - polega na tym, że jej ustalenia i wynikające z nich wnioski dostarczają wskazówek przydatnych w działalności gospodarczej i ułatwiające podejmowanie decyzji.


(…)

… je na: funkcje wyjaśniania, prognozowania, doradzania i uczenia.
Ekonomia stara się formułować pewne ogólne prawidłowości rządzące procesami gospodarczymi tzw. prawa ekonomiczne. Prawa ekonomiczne są to stale powtarzające się relacje między elementami procesu gospodarczego. Formułując prawa ekonomiczne ekonomia tworzy pewne abstrakcyjne pojęcia wyrażające ogólne własności różnych elementów i aspektów procesu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz