Makroekonomia - zdarzenia i idee - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - zdarzenia i idee - wykład - strona 1 Makroekonomia - zdarzenia i idee - wykład - strona 2 Makroekonomia - zdarzenia i idee - wykład - strona 3

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA- ZDARZENIA I IDEE (13)
Zagadnienia:
- Makroekonomia klasyczna
- Wielki Kryzys i rewolucja keynesowska
- Wyzwania dla ekonomii keynesowskiej
- Racjonalne oczekiwania, realny cykl koniunkturalny i nowa klasyczna makroekonomia
- Współczesny konsens
Makroekonomia klasyczna
* Klasyczny model poziomu cen – ceny są elastyczne, sprawiając, że krzywa zagregowanej podaży jest
pionowa, nawet w krótkim okresie.
* Wzrost podaży pieniądza prowadzi ceteris paribus do równego proporcjonalnego wzrostu ogólnego poziomu
cen, nie mając żadnego wpływu na produkt zagregowany.
* Przed latami 30-tymi XX w. klasyczny model poziomu cen dominował wśród poglądów ekonomistów na
temat efektów polityki pieniężnej.
* Ekonomiści klasyczni byli świadomi, że gospodarka nie rozwija się jednostajnie, lecz nie było wówczas teorii
cyklu koniunkturalnego.
* W. Mitchell zapoczątkował ilościowe badanie cyklu koniunkturalnego i w 1920 r. założył Narodowe Biuro
Badań Ekonomicznych (NBER), która do dziś odgrywa główną rolę w ogłaszaniu początków i końców recesji
gospodarczych.
*Makroekonomiści klasyczni skupiali się na długookresowym wpływie polityki pieniężnej na ogólny poziom
cen, ignorując jej krótkookresowy wpływ na produkt zagregowany.
* Do czasu Wielkiego Kryzysu pomiar cykli koniunkturalnych był już na zaawansowanym etapie, nie było jednaj
powszechnie akceptowanej teorii, wyjaśniającej przyczyny ich występowania.
Wielki Kryzys i rewolucja keynesowska
* W 1936 r. John Maynard Keynes zaprezentował swą analizę Wielkiego Kryzysu w książce pt. Ogólna teoria
zatrudnienia, procentu i pieniądza.
* W 1946 r. Paul Samuelson napisał, że: „jest to źle napisana książka, marnie zorganizowana (…). Przebłyski
intuicji przeplatają się z nużącą algebrą (…). Stwierdzamy, że analiza ta jest oczywista, a jednocześnie nowa. W
skrócie, jest to dzieło geniusza”.
Makroekonomia- egzamin
1
Makroekonomia klasyczna a keynesowska
Różnica: krzywa SRAS
* Wykres a) przedstawia pogląd klasyczny: krzywa SRAS jest pionowa, przesunięcia zagregowanego
popytu wpływają zatem na ogólny poziom cen, ale nie na zagregowany produkt.
* Wykres b) przedstawia pogląd keynesowski: w krótkim okresie krzywa SRAS jest nachylona
dodatnio, więc przesunięcia zagregowanego popytu mają wpływ zarówno na zagregowany produkt,
jak i na zagregowane ceny.
Polityka walki z recesją wg Keynesa
* Główną praktyczną konsekwencją dzieła Keynesa było uzasadnienie aktywnej postawy (aktywizmu) w
polityce makroekonomicznej – czyli wykorzystywania polityki pieniężnej i fiskalnej do wygładzania cyklu
koniunkturalnego.
* Głównym przesłaniem, jakie wyniosło z dzieła Keynesa wielu młodych ekonomistów, którzy podzielali jego
poglądy w latach 30tych było to, że poprawa gospodarcza wymaga silnej ekspansji fiskalnej – finansowania
wydatków deficytem na wielką skalę, w celu tworzenia miejsc pracy.
* I ostatecznie tak się stało, ale nie dlatego, że politycy zostali do tego przekonani. W rzeczywistości wydarzyło
się coś innego, mianowicie ekspansja

(…)

… po publikacji artykułu Miltona Friedmana i Anny Schwartz w 1963 r.
pt.: „A Monetary History od the United States 1876-1960”.
* Friedman i Schwartz pokazali, że historycznie cykle koniunkturalne były związane z fluktuacjami podaży
pieniądza. Zwłaszcza podaż pieniądza gwałtownie spadła na początku Wielkiego Kryzysu.
Makroekonomia- egzamin
2
* Odrodzenie zainteresowania polityką pieniężną było istotne, ponieważ sugerowało, że ciężar kierowania
gospodarką mógłby przejść w ręce banków centralnych, a nie pozostawać w rękach polityków.
Monetaryzm
* Friedman założył ruch nazywany monetaryzmem, który dążył do wyeliminowani aktywizmu w polityce
pieniężnej, jednocześnie utrzymując jej znaczenie.
* Zgodnie z doktryną monetaryzmu. PKB będzie rósł jednostajnie, jeśli podaż pieniądza będzie rosła
jednostajnie.
* Monetaryści…
… do ograniczenia wydatków inwestycyjnych.
* Wg Friedmana jeśli podaż pieniądza jest utrzymywana na stałym poziomie, podczas gdy rząd prowadzi
ekspansywną politykę fiskalna, to efekt wypychania ograniczałby wpływ ekspansji fiskalnej na zagregowany
popyt.
Polityka fiskalna przy stałej podaży pieniądza
* Na wykresie a) ekspansywna polityka fiskalna przesuwa krzywą AD w prawo, podnosząc zarówno
ogólny poziom cen…
… krótkookresowej podaży zagregowanej może
być pionowa. W jej ramach rozwinęły się dwie teorie: racjonalnych oczekiwań i realnego cyklu
koniunkturalnego.
* Nowy keynesizm i rzeczywiste wydarzenia pomniejszyły znaczenie modelu racjonalnych oczekiwań.
Teoria realnego cyklu koniunkturalnego została podważona z powodu wniosku o regresie technologii
w czasie głębokich recesji. Obecnie powszechnie uważa się, że krzywa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz