Mikroekonomia - wykłady - Mechanizm rynkowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1953
Wyświetleń: 7231
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - wykłady - Mechanizm rynkowy - strona 1 Mikroekonomia - wykłady - Mechanizm rynkowy - strona 2 Mikroekonomia - wykłady - Mechanizm rynkowy - strona 3

Fragment notatki:

Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej.

1. Klasyfikacje rynków:

Ze względu na przedmiot obrotu:

 • Rynek dóbr konsumpcyjnych
 • Rynek czynników produkcji (w tym: rynek pracy, rynek ziemi, rynek tytułów prawnych do wartości niematerialnych, itd.)

Ze względu na zasięg geograficzny:

 • Rynki lokalne
 • Rynki regionalne
 • Rynki krajowe
 • Rynki międzynarodowe
 • Rynek światowy

Ze względu na dostęp do rynku:

 • Ograniczone – dostęp obwarowany spełnieniem pewnego warunku, rynki ...

(...)

2. Rzadkość i je implikacje, podstawowy problem ekonomiczny i współczesna definicja ekonomii.

Rzadkość – podstawowe pojęcie współczesnej ekonomii, „fakt, że nie możemy mieć wszystkiego, co chcemy przez cały czas" – jak twierdzą autorzy podręczników amerykańskich, jak również można ją zdefiniować jako lukę pomiędzy skalą ludzkich potrzeb a możliwościami ich zaspokojenia (możliwościami wytwarzania dóbr).

Implikacje rzadkości:

 • Mobilność alokacyjna zasobów – możliwość wykorzystywania środków na różne sposoby (np. pracę można wykorzystać zarówno do produkcji chleba jak i do produkcji butów)
 • Konieczność dokonywania wyborów
 • Występowanie kosztu alternatywnego – wartość najcenniejszej alternatywy, gdy coś wybieramy, coś innego jednocześnie tracimy, miarą kosztu alternatywnego – jest wartość najcenniejszej możliwości, z której zrezygnowaliśmy.

Główny problem ekonomiczny:

 • Co wytwarzać?
 • Jak wytwarzać?
 • Dla kogo wytwarzać? (Kto będzie odbiorcą?)
 • Jak będzie poszukiwana odpowiedź na te pytania? (Informacja jest głównie poszukiwana na rynku, każdy zakup jest przekazem informacji dla producenta)

Definicje ekonomii:

 • Ekonomia – nauka badająca, w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decyduje o tym, co, jak, i dla kogo wytwarzać – najprostsza definicja (ekonomia bada zachowania ludzi).
 • Ekonomia – nauka, która bada, w jaki sposób ludzie podejmują decyzje o zastosowaniu rzadkich zasobów do różnych celów produkcyjnych i konsumpcyjnych, a także bada skutki tych decyzji.
 • Ekonomia – bada jak ludzie radzą sobie z rzadkością, jak rozwiązują dotkliwy problem alokacji ograniczonych zasobów w celu zaspokojenia konkurencyjnych potrzeb, aby je jak najlepiej zaspokoić...(...)

6. Wolny rynek a kontrola cen. Cena maksymalna i cena minimalna.

 • Cena wolnorynkowa (cena wolna) – cena ukształtowana w wyniku swobodnej gry sił rynkowych.
 • Ceny regulowane – w niektórych sytuacjach państwo decyduje się na bezpośrednią ingerencję w mechanizm cenowy.

Państwo może też oddziaływać na ceny pośrednio, poprzez wpływ na popyt, lub podaż. Niektóre ceny mogą być ustalany w sposób sztywny (np. ceny energii elektrycznej w Polsce).

Cena maksymalna – to taki poziom ceny ustanowiony przez państwo, powyżej którego dane dobro nie może być sprzedawane, jest ustalana na poziomie niższym od ceny równowagi; działanie skuteczne na krótki okres czasu, posunięcie interwencyjne, przejściowe, gdyż problem może coraz bardziej narastać; sztuczne utrzymywanie nierównowagi rynkowej.

Cel: ochrona nabywców, gdy cena rynkowa jakiegoś dobra absolutnie niezbędnego jest wysoka (np. czynsze w mieszkaniach komunalnych, cena chleba po wojnie lub kataklizmie)

Skutek: utrzymuje się niedobór, występuje konieczność racjonowania (przydziały, kartki), niebezpieczeństwo korupcji i spekulacji, konieczność dalszej interwencji państwa (np. budowa mieszkań komunalnych, przeciwdziałanie korupcji). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz