Teoria obfitości zasobów przykłady - strona 5

Makroekonomia w pigułce

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Wiltold Kasperkiewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 5544
Wyświetleń: 15911

być specjalizacja i wymiana. Rzecz w tym, aby róŜnice w kosztach nie byłe jednakowe. … 3. Teoria obfitości zasobów...

Teoria przewagi absolutnej - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 812

teorię merkantylistów, iż źródłem bogactwa państw jest gromadzenie zasobów złota. Smith w swej teorii...

Globalizacja - problemy globalne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Roman Sobiecki
 • Globalizacja
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1666

w szeregi. Na przykład przeludnienie, zanieczyszczenie środowiska, ubytek lasów, gruntów ornych, zasobów...

FINANSE PUBLICZNE - TESTY

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Poznań
 • dr hab. Artur Walasik
 • Finanse publiczne
Pobrań: 3906
Wyświetleń: 19943

publicznych zasobów pieniężnych oznaczają konieczność opracowania budżetu z podziałem wydatków...