Temperatura otoczenia - strona 18

Fizyka - termodynamika 1

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2128

=350K i ciśnieniu p=990hPa. Obliczyć siłę nośną balonu, jeżeli temperatura otoczenia wynosi T2=290K...

Piec szybowy - projekt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1505

cieplnego: Temperatur otoczenia to= 20ºC Z tabeli 14.2 [1] odczytałam, że dla s/λ =2,09 [m·K/W] i tw=12000C...

Technologia betonu - wykład 9

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Technologia betonu
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1190

wytrzymałości ..betonu w obniŜonych temperaturach otoczenia. METODY: - na mokro: zraszanie betonu wodą...

Sprawozdanie - ogniwa odwracalne

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 518

zależy od temperatury otoczenia t i opisana jest równaniem: E/V = 1,01854 - 4,06 ∙ 10-5(t/ °C - 20) - 9,5...

Powłoki malarskie - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 133
Wyświetleń: 938

od lotności rozpuszczalnika, temperatury otoczenia, powierzchni parowania i składu malarskiego. Zakłócenia...