Fizyka - termodynamika 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2331
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka - termodynamika 1 - strona 1 Fizyka - termodynamika 1 - strona 2

Fragment notatki:

TERMODYNAMIKA 1.
Zadanie 1.
Do mieszaniny składającej się z 20l wody i 10kg lodu o temperaturze 273K wlano ołów o temperaturze topnienia. Cała mieszanina osiąga temperaturę 373K i 200g wody przy tej temperaturze zamienia się w parę. Wyznaczyć, ile było wlanego ołowiu. Odpowiednie ciepła właściwe są znane.
Zadanie 2.
Do mosiężnego kalorymetru o masie m=0.12kg zawierającego m1=0.45kg wody o temperaturze T=288K, wprowadzono m2=17g pary wodnej o temperaturze T=373K. Równowaga ustaliła się w temperaturze T=310K. Obliczyć ciepło parowania wody. Ciepło właściwe mosiądzu c=385J/kgK, ciepło właściwe wody c1=4185J/kgK.
Zadanie 3.
W cylindrze o polu podstawy S znajduje się powietrze o temperaturze T i ciśnieniu atmosferycznym p . Na wysokości h od podstawy cylindra znajduje się tłok. O ile przesunie się tłok jeśli umieścimy na nim ciało o masie m i ogrzejemy powietrze w cylindrze do temperatury T1. Ciężar tłoka i jego tarcie o ścianki cylindra pomijamy.
Zadanie 4.
Butla stalowa zawiera gaz o temperaturze T=300K pod ciśnieniem p=4×10N/m2. Jakie będzie ciśnienie gazu w butli, jeśli po wypuszczeniu z niej połowy jego pierwotnej masy temperatura obniży się do T1=270K. Zmiany objętości butli pominąć.
Zadanie 5.
Do naczynia zawierającego mieszaninę wody z lodem włożono grzałkę o mocy P= 1500 W włączoną do źródła prądu. Po czasie to=330s temperatura zaczęła podnosić się z szybkością w=6K/min. Ciepło właściwe wody c=4190J/kgK, ciepło topnienie lodu l=3,3×10J/kg. Obliczyć masę wody i masę lodu jakie początkowo znajdowały się w naczyniu. Wszelkie straty cieplne pominąć.
Zadanie 6.
W cylindrze zamknięto m=1.6kg tlenu (gramocząsteczka m=32g/mol) o temperaturze T1=290K. Do jakiej temperatury T2 należy ogrzać izobarycznie gaz, aby praca wykonana przez tlen wynosiła W=35×103J. Stała gazowa R=8.31J/molK.
Zadanie 7.
Dwie jednakowe kule szklane połączone cienką rurką zawierają powietrze o temperaturze T1=293K i ciśnieniu p1=105N/m2. Jedną z tych kul wstawiono do naczynia zawierającego wodę z lodem, a drugą wstawiono do naczynia zawierającego ciecz o wysokiej temperaturze. Ciśnienie w kulach p=1.2×105N/m2. Obliczyć temperaturę cieczy. Rozszerzalność kul pominąć.
Zadanie 8.
W butli o objętości V=0,02m3 znajduje się tlen o temperaturze T1=300K i pod ciśnieniem p1=6×1011N/m2. Po wypuszczeniu z butli pewnej masy gazu ciśnienie w butli wynosiło p2=5.6×1010N/m2, a temperatura spadła do T2=280K. Mol tlenu wynosi 32g. Stała gazowa R=8.31J/molK. Obliczyć masę wypuszczonego gazu i liczbę jego cząsteczek. Stała Avogadro Na=6×1023mol-1.
Zadanie 9.
Cienki nieważki tłok dzieli zamknięte naczynie cylindryczne o wysokości h=0.6m na dwie równe części. Tłok może przesuwać się bez tarcia. Gdy był on unieruchomiony, obie połówki naczynia napełniono gazem doskonałym o tej samej temperaturze przy czym w jednej części ciśnienie gazu było n=2 razy większe niż w drugiej. Obliczyć o ile przesunie się tłok po jego oswobodzeniu, jeżeli temperatura gazu nie zmieniła się.


(…)

… t=27oC. Gaz jest zamknięty tłokiem znajdującym się na wysokości h=60cm od dna cylindra. Masa tłoka m=10kg. Jaką pracę wykona gaz przy ogrzaniu go o ΔT=50K? Ciśnienie atmosferyczne po=1000hPa. Przyspieszenie ziemskie przyjąć g=10m/s2. Tarcie tłoka pominąć.
Zadanie 23.
Butlę o pojemności V=24.9 litra napełniono mieszaniną gazów w ilości: 0.16 kg helu, 0.07 kg azotu i 0.22 kg dwutlenku węgla. Obliczyć…
… jaką ilość ciepła należy doprowadzić, ażeby ciśnienie w butli wzrosło dwukrotnie. Znane jest ciepło molowe azotu w stałej objętości Cv oraz stała gazowa R.
Zadanie 15.
Z butli o objętości V=0,01m3 ulatnia się wskutek wady zaworu gaz o masie cząsteczkowej m=32. W temperaturze T =280K manometr wskazuje ciśnienie p=5×1016N/m2. Po pewnym czasie w temperaturze T=290K manometr wsazał to samo ciśnienie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz