Bezpieczeństwo budynków - omówienie - bhp

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo budynków - omówienie - bhp - strona 1 Bezpieczeństwo budynków - omówienie - bhp - strona 2 Bezpieczeństwo budynków - omówienie - bhp - strona 3

Fragment notatki:

Bezpieczeństwo budynków. 1. Bezpieczne odległości między budynkami. Sposoby zmniejszenia wymaganych odległości. 2. Zasady kwalifikacji budynków do klasy odporności pożarowej. 3. Zagrożenie życia ludzi w istniejących budynkach. 4. Wymagania dla dróg pożarowych. 19. W jaki sposób wyznacza się przewidywaną ilość osób w budynkach? 5. Zdefiniuj materiały niebezpieczne pożarowo. 6. Czynniki powodujące zagrożenie dla życia ludzi w czasie pożaru. 7. W jakiej ilości powinna być doprowadzona woda do celów gaśniczych do budynków zawierających strefę ZL? 8. O czym decyduje wielkość obciążenia ogniowego? 9. Jaka powinna być szerokość wyjść ewakuacyjnych (drzwi, bram itp.) 10. W jakich przypadkach może być powiększona długość przejścia ewakuacyjnego. 11. Podaj kryteria określające klasy odporności ogniowej. 12. Jakie parametry charakteryzują ciecze palne? 13. Dlaczego gips i inne materiały gipsopodobne stosuje się w ochronie przeciwpożarowej? 14. Wyjaśnij mechanizm działania szyby ognioochronnej izolującej termicznie. 15. Co to są materiały niebezpieczne pożarowo? 16. Zdefiniuj parametr izolacyjności ogniowej 17. Co to jest odporność pożarowa budynku? 18. Kryteria kwalifikacji stref zagrożonych wybuchem. 20. Zdefiniuj pojęcie gęstości obciążenia ogniowego. 21. Czym różni się przejście od dojścia ewakuacyjnego? 22. Zdefiniuj strefę pożarową oraz podaj kryteria dopuszczalnej wielkości. 23. Od czego zależy klasa odporności pożarowej budynków? 24. Jakie znasz bezpieczne miejsca dla ludzi znajdujących się w budynku? Wymień sposoby oddymiania budynku. O czego zależy szerokość wyjścia ewakuacyjnego? Odpowiedzi: Bezpieczne odległości między budynkami. Sposoby zmniejszenia wymaganych odległości. Stosunki powierzchni: • dla całości ściany budynku A (Wariant I): 30% 65% (8m), 30% 1200 (2m lub wysunięcie 0,3m) Odległości między ścianami zewnętrznymi budynków - granica działki :
1. Odległość można zmniejszyć dowolnie budując

(…)

… lub wykładziny podłogowej z materiałów łatwo zapalnych, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji, 4) niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego w sposób określony w obowiązujących przepisach techniczno - budowlanych, 5) niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w obowiązujących przepisach techniczno - budowlanych…
… ognioochronnej izolującej termicznie. • Max. śr. temp. 140° C • Max. temp. 180° C • Mętnienie szkła np.. PyrostopuTM • pod wpływem • temperatury DOPISAĆ!!!!!!!!!!!
Co to są materiały niebezpieczne pożarowo? materiały niebezpieczne pożarowo -to ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55oC, gazy palne, ciała stałe wytwarzające w zetknięciu z wodą lub parą wodną gazy palne, ciała stałe zapalające…
… gęstości obciążenia ogniowego jest istotna dla oceny zagrożenia pożarowego w obiektach i strefach kwalifikowanych do PM. Gęstość obciążenia ogniowego obliczamy wg wzoru: i =n ∑ (Q × Gi ) ci [MJ/m2] Qd = i =1 F gdzie: Qd - gęstość obciążenia ogniowego, n - liczba rodzajów materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie, Qci - ciepło spalania poszczególnych materiałów w MJ/kg - masa…
… budynku 2. Budynków (stref) PM w zależności od: • Gęstości obciążenia ogniowego • Grupy wysokości budynku Zagrożenie życia ludzi w istniejących budynkach. (?)
WARUNKI ZAKWALIFIKUJĄCE DO ZAGROŻENIA ŻYCIA LUDZI W ISTNIEJĄCYCH BUDYNKACH :
1) szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego, albo biegu względnie spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad 30% od określonej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz