Tekst prawny - strona 15

Wykładnia językowa - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

szereg wyjątków. 2. Dyrektywy języka prawnego - jeśli dane pojecie jest zdefiniowane w tekście prawnym...

Zasady wykładni prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1029

i wolności) i prawo rzymskie (prawo prywatne i powszechnie uznawane zasady tekstów prawnych - wiele reguł...

Wykład - systemy prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 567

: w znaczeniu opisowym - są to pewne idee, postulaty, które nie są bezpośrednio wyrażone w tekście prawnym, np...

Wykład - norma moralna a norma prawna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Janik
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1043

- są ustanawiane w celu uniknięcia w tekstach prawnych dwukrotnego czy kilkakrotnego nawet powtarzania tych samych...

Finanse publiczne.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1029

składa się z 2 części: tekst - prawne ramy budżetu; załącznik - tabele i specyfikacje dochodów i wydatków...

Systematyka porządku prawnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1652

interpretacji tekstów prawnych (prawa stanowionego) - benignius leges interpretandae sunt, quo voluntas earum...

Realizm amerykański

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Dobrzeniecki
 • Teoria prawa
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2051

prawa na: law in books - jest to typowe, tradycyjne prawo pozytywne -jest to prawo zawarte w tekstach...