Tekst prawny - strona 11

Wstęp do prawoznastwa - wykład 1

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 308
Wyświetleń: 861

prawnej: zrekonstruowana z tekstu prawnego, dyrektywa postępowania musi odpowiadać przynajmniej...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 7

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 700

Budowa tekstu prawnego - tekstem prawnym nazywamy dokument, w którym zawarte są normy prawne...

Charakterystyka pojęcia prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 287
Wyświetleń: 868

nakazane, zakazane albo nie jest ani zakazane ani nakazane. CHARAKTERYSTYKA JĘZYKA TEKSTÓW PRAWNYCH (Akty...

Normy postępowania , język prawniczy.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 931

, w którym formułowane jest prawo, a więc język przepisów i norm prawnych. Jest zawarty tekstach prawnych - Konstytucji...

Regulacja prawa- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Jan Wojtyła
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 385
Wyświetleń: 945

. Wojtyła, też pomagał w pisaniu ustaw. Jak ktoś nauczy się pisania tekstów prawnych, chociażby na poziomie...

Prawo gospodarcze i prawo pracy- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Antoni Witosz
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 196
Wyświetleń: 833

w języku powszechnym, oraz określeń obcojęzycznych (chyba, że brak odpowiednika) Język: prawny (tekstu...

Norma, a przepis.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008

. Przepis prawny jest to samodzielna jednostka tekstu prawnego Co to jest prawo administracje...

Dzienniki urzędowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1239

i komunikatywne formułowanie tekstów prawnych. Badania wykazują, że podstawowym źródłem wiedzy...

Na kolokwium rok I semestr I

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2345

na większe. Wnioskowanie to sprowadza się do tego, że odczytujemy tekst prawny oraz wnioskujemy...