Tekst jednolity - strona 30

Logika - wiadomości o języku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 945

1974 r. tekst jednolity Dz. U. 1984 Nr.32 poz.174 art. 32 "Dokumentami stwierdzającymi tożsamość osób...

Ustawa o związkach zawodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

Ustawa o związkach zawodowych Dziennik Ustaw Rok 2001 Nr 79 poz. 854. (tekst jednolity: Dz...

Ustawa o NIK-u - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 651

organu wieloosobowego. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004...

Polskie prawo konstytucyjne - skrypt.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Lech Garlicki
 • Polskie prawo konstytucyjne
Pobrań: 2499
Wyświetleń: 7175

komisji doprowadziły 16 stycznia 1997 roku do tego, że przyjęto sprawozdanie zawierające tekst jednolity...

Polskie prawo konstytucyjne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2919

komisji doprowadziły 16 stycznia 1997 roku do tego, że przyjęto sprawozdanie zawierające tekst jednolity...

Skrypt z podręcznika Leszka Garlickiego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Mirosław Granat
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 427
Wyświetleń: 945

komisji doprowadziły 16 stycznia 1997 roku do tego, że przyjęto sprawozdanie zawierające tekst jednolity...

Sytuacja finansowa banków

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

SYTUACJA FINANSOWA BANKÓW W 1999 R. 1. Zakres analizy i uwagi metodologiczne Opracowanie stanowi syntezę analizy sytuacji ekonomiczno - finansowej banków w 1999 r. Przedstawiono w nim strukturę własnościową banków, w tym udział kapitału zagranicznego w systemie bankowym oraz krótką informację o ...