Tekst jednolity - strona 29

Praca licencjacka Dochody gminy

  • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 2114
Wyświetleń: 26999

Zasady finansowania samorządu gminy. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu gminy. Finanse samorządu terytorialnego jako element finansów publicznych. Dochody własne gminy. Podatki. Opłaty. Inne dochody własne. Podatki gmin ustalane i pobierane na mocy odrębnych przepisów. Podatek rolny. Zasady us...

Pojęcie i istota polityki zatrudnienia - Bezrobocie

  • Politechnika Gdańska
  • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

POJĘCIE I ISTOTA POLITYKI ZATRUDNIENIA W literaturze spotyka się różne definicje polityki zatrudnienia . W aspekcie praktycznym przyjmuje się, że polityka zatrudnienia to działalność władz pań­stwowych i społecznych, zmierzająca do równoważenia podaży i p opytu na pra­ cę, ułatwiająca gospodarowani...

Pojęcie i istota polityki zatrudnienia

Pobrań: 84
Wyświetleń: 1792

Zagadnienia zawarte w notatce poruszają następujące kwestie: podstawowe funkcje polityki zatrudnienia, cele polityki zatrudnienia, podstawowe pojęcia z rynku pracy, podmioty polityki zatrudnienia, ministerstwo pracy i polityki socjalnej, krajowy, wojewódzki, powiatowy urząd pracy, rady zatrudni...

Ustawa Spółdzielczość

  • Politechnika Warszawska
  • dr Cezary Woźniak
  • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966

września 1982 r. Prawo spółdzielcze. (tekst pierwotny: Dz. U. 1982 r. Nr 30 poz. 210) (tekst jednolity: Dz...

Polityka zatrudnienia-pojęcie i istota

  • Uniwersytet Wrocławski
  • mgr Urszula Nowacki
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1645

POJĘCIE I ISTOTA POLITYKI ZATRUDNIENIA W literaturze spotyka się różne definicje polityki zatrudnienia . W aspekcie praktycznym przyjmuje się, że polityka zatrudnienia to działalność władz pań­stwowych i społecznych, zmierzająca do równoważenia podaży i popytu na pra­ cę, ułatwiająca gospodarowan...

Ustawa o związkach zawodowych

  • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1708

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity) Dz.U.01.79.854 2002-01-01...

Repatriacja

Pobrań: 49
Wyświetleń: 1309

2007.07.20 zm. Dz.U.07.120.818 art. 7 USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity...