Tekst jednolity - strona 28

Ustawa z dn. 20 lipca 2000 r

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 966

; 5) teksty jednolite aktów określonych w pkt 1-4; 6) orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące...

Finanse publiczne - ustawa

  • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1834

- informację obejmującą: 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 85, poz...

Sytuacja finansowa banków

  • mgr Emilia Stola
  • Bankowość
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

SYTUACJA FINANSOWA BANKÓW W 1999 R. 1. Zakres analizy i uwagi metodologiczne Opracowanie stanowi syntezę analizy sytuacji ekonomiczno - finansowej banków w 1999 r. Przedstawiono w nim strukturę własnościową banków, w tym udział kapitału zagranicznego w systemie bankowym oraz krótką informację o sy...