Teheran - strona 9

Navy Seals - opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Aleksandra Zięba
  • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

amerykańskiej w Teheranie, gdzie zostali uwięzieni obywatele amerykańscy. Akcja odbicia zakładników miała zostać...

Organizacja Narodów Zjednoczonych

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Marta Małolepsza
  • Integracja europejska
Pobrań: 175
Wyświetleń: 980

porozumień wielkich mocarstw, zawartych na konferencjach w Moskwie, Teheranie, Dumbarton Oaks i Jałcie...

Adenauer Konrad - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. Skrzypek
  • Historia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

konferencji w Teheranie (1943), Jałcie (II 1945) i Poczdamie (w fazie początkowej, VII 1945); zwolennik...

Historia społeczna europy-Sylwetki

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
  • Historia społeczna Europy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483

konferencji w Teheranie (1943), Jałcie (II 1945) i Poczdamie (w fazie początkowej, VII 1945); zwolennik...

Amerykańska polityka zagraniczna- wykład 11

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Zbigniew Lewicki
  • Amerykanska Polityka Zagraniczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 693

na teren ambasady amerykańskiej w Teheranie i zażądał wydania szacha, to nie mogło zostać spełnione...