Taryfa celna - strona 6

System GATT

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 994

wzajemności i wzajemnych korzyści, do istotnego zredukowania taryf celnych i innych utrudnień w wymianie...

Organizacje integracyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

, do istotnego zredukowania taryf celnych i innych utrudnie w wymianie handlowej, jak rwnie do wyeliminowania...

Etapy integracji europejskiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1792

obrotach między członkami ugrupowania i wprowadzenie wspólnej taryfy celnej wobec krajów „trzecich...

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU UE

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

taryfy celnej DOCHODY Z TYTUŁU VAT - dochody z tytułu VAT - czyli dochody od określonych towarów i usług...

Towaroznawstwo-zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Teresa Gądek-Hawlena
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1680

) Taryfa celna - wykaz towarów, do których przypisane są określone stawki celne (w zależności, z jakiego...

Uchwalanie budżetu -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

, które są pobierane zgodnie z ogólnie przyjętymi taryfami celnymi przy ruchu towarowym z krajami trzecimi oraz podatki...

200 zagadnień o Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 245
Wyświetleń: 938

między krajami; - wprowadzenie wspólnej taryfy celnej, zewnętrznej; - przestaje być potrzebne świadectwo...

200 zagadnień o Uni Europejskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

między krajami; - wprowadzenie wspólnej taryfy celnej, zewnętrznej; - przestaje być potrzebne świadectwo...

Integracja gospodarcza - Unia celna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1736

oraz wprowadzenie jednolitej taryfy celnej wobec państw trzecich wspólny rynek unia celna + swobodny przepływ...