Taryfa celna - strona 7

Teoria ekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Mark Blaug
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

taryfy celne. Państwo ma „trzy obowiązki wielkiej wagi”: bezpieczeństwo militarne, organizację wymiaru...

Swoboda przepływu towarów-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr M. Smusz-Kulesza
 • Prawo wspólnotowe i integracja europejska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1176

podobnym do ceł pomiędzy państwami członkowskimi (art. 25 TWE). Cłem jest opłata wynikająca z taryfy celnej...

Wykład - traktaty rzymskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 84
Wyświetleń: 490

taryfę celną i ustanowić Unię Celną (co nastąpiło 1 lipca 1968 roku). Traktat o EWG wprowadził ponadto...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

relacjach handlowych i przyjęciem jednej, wspólnej taryfy celnej a także przeniesieniem autonomii...

Wykład - syllabus z przedmiotu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Alina Lipińska-Słota
 • Transport miedzynarodowy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064

w taryfie celnej Po co znać kraj pochodzenia? Potrzebne przy obliczaniu stawek celnych w zależności od kraju...

Polityka kolonialna Włoch

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1610

- instytucja ta wszakże nie zdobyła sobie dostatecznego znaczenia. Taryfy celne Rzeszy nie były korzystne...