Rynek rolny instrumenty wsparcia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek rolny instrumenty wsparcia-opracowanie - strona 1 Rynek rolny instrumenty wsparcia-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

RYNEK ROLNY INSTRUMENTY WSPARCIA Rozporządzenie Rady z 22 października 2007r. - ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych, czyli rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku: - zreformowało ono system dopłat do prywatnego przechowywania
- utworzona wspólnotowy Fundusz Tytoniowy
- wprowadzono system sprawozdawczości cenowej
- nowe rozwiązania dla pomocy publicznej, wspierania organizacji producentów i podmiotów gospodarczych oraz organizacji branżowych
- zawiera też mechanizmy interwencyjne i kwotowanie
- horyzontalne ujęcie regulacji (poprzednio: branżowe)
- utworzono Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych
Poprzez system rynków rolnych realizowana jest polityka interwencji UE.
Instrumenty wsparcia to inaczej mechanizmy interwencyjne stosowane na rynku, które mają chronić rynek wewnętrzny przed niekontrolowanym napływem produktów rolnych z krajów trzecich.
Podstawowe ramy organizacyjne rynku rolnego to:
- konkurencja rynkowa
- powiązanie rynków krajowych
- organizacja wspólnego rynku
Zasady wspólnego rynku (w tym rynku rolnego):
1. jedność rynku europejskiego (swoboda obrotu, niedyskryminacja na rynku wewnętrznym)
2. preferencje europejskie (dla towarów wyprodukowanych w UE)
3. ujednolicenie mechanizmów interwencji
4. solidarne finansowanie WPR przez państwa członkowskie
MECHANIZMY INTERWENCYJNE / INSTRUMENTY WSPARCIA: 1. Ceny rolne w tym cena minimalna (in. podstawowa, preferencji, wycofania z rynku) oraz cena interwencyjna, która umożliwia skup interwencyjny produktów lub gwarancje cenowe 2. Unia celna swobodna wymiana towarowa, zakaz ceł wewnętrznych, wspólna taryfa celna z państwami trzecimi 3. Opłaty wyrównawcze i eksportowe stosowane przed podpisaniem przez Wspólnotę umowy o Światowej Organizacji Handlu 4. Klauzule zabezpieczające i system certyfikatów dla okresowego zawieszenia lub ograniczenia eksportu 5. Interwencja publiczna która jako środek niweczący konkurencję, będzie mogła być stosowana tylko na niektórych rynkach wraz z określoną kwotowo ceną referencyjną 6. System sprawozdawczości cenowej 7. Prywatne przechowywanie produktów rolnych wraz z dopłatami Magazynowanie przez rolników w zamian za dopłaty, dot. tylko produktów z rynków objętych interwencją publiczną.
dwa rodzaje dopłat: bezpośrednie (dla wskazanych produktów mlecznych) i fakultatywne (dla innych produktów). Określa je Komisja. 8. Specjalne (nadzwyczajne) środki interwencyjne Dla rynków mięsnych, w przypadku choroby zwierzęcej. A także nadzwyczajne środki wspierania rynku w przypadku utraty zaufania do produktu wskutek choroby. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz