Prawo rolne - wykład 9

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo rolne - wykład 9 - strona 1 Prawo rolne - wykład 9 - strona 2

Fragment notatki:

23.04.2010 Ustawodawstwo rolne z początku lat 90. Po '89, kiedy zmienił się układ stosunków społeczno-gospodarczych, półki sklepowe nagle się wypełniły: a) Otwarcie na rynki zewnętrzne b) zmniejszenie eksportu towarów na rynek rosyjski- ceny regulowane przez rynek, podwyższenie cen towarów eksportowych c) urynkowienie cen na produkty żywnościowe- ceny opłacalne Deficytowe branże produkcji rolnej a) mięso jego przetwory - kredyty na produkcję - przesycenie rynku - upadek producentów - urynkowienie wartości pieniądza- reforma Balcerowicza 1. Fundusz Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa- 1992 2. Pomoc w wychodzeniu z zadłużenia kredytowego: (spłacanie części kredytu przez państwo, umorzenie, bezzwrotne zapomogi) przelew (cesja) wierzytelności 3. Pomoc ma być udzielana tym, w odniesieniu do których może być skuteczna 4. Ograniczenie pomocy w odniesieniu do podmiotów, gdzie wysokość zadłużenia nie przekraczała 10 mld starych złotych (dzisiaj 1 mln złotych) 5. Indywidualna ocena każdego podmiotu 6. Kwota przejmowanej wierzytelności bankowej (tzw. wierzytelność stracona) 7. Skarb Państwa → łagodniejsze warunki spłaty wierzytelności: rok karencji, okres spłaty lat (łącznie z okresem karencji), minimalne oprocentowanie 5% (oprocentowanie kredytów bankowych: 80-90% w skali roku) 8. Kredyty naprawcze 9. 1993 gruntowna kontrola NIK- szereg nieprawidłowości, w szczególności udzielanie pomocy jednostronnej 10. Niewłaściwe rozwiązania systemowe- zmiana pomocy publicznej w odniesieniu do pozostałych wnioskodawców: umorzenie części należnego bankowi oprocentowania 11. 19.01.1994 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- następca prawny Funduszu (sukcesja częściowa, art. 12 ustawy o utworzeniu Agencji) 12. SP- 30 bilionów starych złotych (300 mld nowych zł), do dziś dłużnicy mają do spłacenia 100 mln zł, potężne koszty dochodzenia Interwencyjny skup nadwyżek określonych towarów- administruje tym powołana w 1990 roku Agencja Rynku Rolnego → istota funkcjonowania?? Agencja Rynku Rolnego − agencją płatniczą Agencja Rynku Rolnego od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej funkcjonuje jako akredytowana agencja płatnicza. Agencja Rynku Rolnego jako agencja płatnicza:  wypłaca środki finansowe uczestnikom poszczególnych mechanizmów WPR i krajowych,  wydaje indywidualne rozstrzygnięcia skierowane do beneficjentów mechanizmów administrowanych przez ARR,  prowadzi działalność kontrolną w zakresie potwierdzenia uprawnień do wypłaconych środków finansowych,

(…)

… Jakością. Wymagania”. Celem wdrożenia systemu zarządzania jakością jest:  optymalizacja procesów, zapewniająca podniesienie jakości wykonywanych zadań,  redukcja obciążeń administracyjnych nakładanych na klientów ARR,  poprawa wykorzystania potencjału kadrowego,  reagowanie i dostosowywanie się do potrzeb i oczekiwań klientów. Podane wyżej cele realizowane są poprzez:  wykonywanie zadań…
… przemysłowego,  pobieranie opłat na rynku cukru,  wsparcie popytu wewnętrznego poprzez stosowanie dopłat. Do mechanizmów finansowanych z budżetu krajowego, a administrowanych przez ARR, należą:  dopłata krajowa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych,  płatności dla plantatorów ziemniaków w ramach kwotowania skrobi ziemniaczanej oraz dla producentów surowca tytoniowego,  dopłaty do materiału siewnego,  pomoc do zakładania plantacji wieloletnich roślin energetycznych. Agencja Rynku Rolnego realizuje również następujące działania: administruje Funduszami Promocji;  monitoruje rynek biokomponentów i biopaliw ciekłych;  uczestniczy, wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w procesie decyzyjnym UE poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych UE, dzięki czemu ma możliwość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz