Agencja Rynku Rolnego i jej funkcje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Agencja Rynku Rolnego i jej funkcje - strona 1 Agencja Rynku Rolnego i jej funkcje - strona 2 Agencja Rynku Rolnego i jej funkcje - strona 3

Fragment notatki:

Agencja Rynku Rolnego i jej funkcje
Została utworzona w 1990 r. jako 1 z Agencji obsługujących rolnictwo. Zadaniami jej były realizacja interwencyjnej polityki państwa w celu stabilizacji rynku produktów rolnych i żywnościowych oraz ochrona dochodów uzyskiwanych z rolnictwa.
Nowa ustawa z 11.05.2004 r. zmieniła te zadania. W UE regulacje rynków rolnych należą do organów UE, które kształtują Wspólną Politykę Rolną (WPR), w praktyce dotyczy to Rady Ministrów, która ustala podstawowe zasady i kierunki tej polityki i Komisja Europejska - podst. organ wykonawczy. Na terenie Polski organami, które realizują WPR, są Rada Ministrów i wyznaczeni ministrowie oraz wyspecjalizowane Agencje, do których należy ARR.
Agencja nie ma żadnych uprawnień władczych i działa za pomocą instrumentów wyłącznie ekonomicznych. Ochrona dochodów rolniczych jest realizowana w małym stopniu, co wynika ze stosunkowo małych kwot, jakimi działalność agencji jest zasilana z budżetu państwa.
ARR jest to państwowa jednostka organizacyjna wyposażona w osobowość prawną, będąca w płaszczyźnie finansowo - prawnej zakładem budżetowym. Dysponuje przede wszystkim zapasami produktów rolnych, a więc mieniem ruchomym.
Od początku istnienia Agencji wyposażono ją w odpowiedni majątek ( przekazano jej magazyny zbożowe o łącznej poj. 1 mln ton). Nie odprowadza środków finansowych pozyskiwanych w toku jej działalności gosp. do budżetu państwa, lecz zachowuje je w celu sfinansowania swoich zadań, a także utrzymania swojej struktury.
Zadania ARR (katalog nie jest zamknięty, nowe obowiązki muszą być zabezpieczone dodatkowymi środkami finansowymi):
działania zapewniające stabilizację rynków produktów rolnych i żywnościowych w ramach WPR
analiza rynków produktów rolnych i żywnościowych,
upowszechnienie informacji związanych z realizacją mechanizmów WPR i warunkami udziału w tych mechanizmach
działania promocyjne dot. produktów rolnych i żywnościowych,
administrowanie obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach WPR,
realizacja płatności w ramach mechanizmów WPR finansowanych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz ewidencja wydatków z Funduszu,
zgłaszanie Komisji E. zamiaru uczestnictwa Polski w programie dostarczania nadwyżek żywności dla najuboższej ludności UE i podejmowanie stosownych działań realizacyjnych.
Swoje zadania agencja realizuje przez:
1. Interwencyjny skup produktów rolnych oraz w uzasadnionych przypadkach import produktów rolnych, bezpośredni przez samą Agencję lub przez przedsiębiorstwa zajmujące się handlem produkt (Agencja prowadzi ich rejestr, wyłaniani są corocznie w drodze przetargu) Obecnie-ten drugi sposób. ARR udziela przedsiębiorcom poręczeń kredytowych (sama nie może udzielać kredytów inwestycyjnych -to ARiMR). Rolnik otrzymuje ceną niższą od państwowej ceny interwencyjnej, pomniejszoną o marżę przedsiębiorstwa skupującego. Jednostkami hurtowymi są giełdy rolnicze - głównym klientem ich jest ARR.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz