Tajemnica bankowa - strona 7

Bankowość - notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Bankowość
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2898

służących przeciwdziałaniu procederowi prania pieniędzy Ograniczenie możliwości uchylania tajemnicy bankowej...

Operacje bankowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749

terminowych oszczędnościowe - wkłady oszczędnościowe. Sam fakt prowadzenia rachunku bankowego jest tajemnicą...

Charakterystyka banku - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 315

- obowiązek przestrzeganie tajemnicy bankowej dotyczy: - wszelkich czynności bankowych - informacje jakie bank...

Polityka finansowa państwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1358

skarbowych i kontrolnych oraz spraw, w których wystąpiono o przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową...

Bankowość - pojęcia, wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Miklaszewska
 • Bankowość
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 2779

tajemnica bankowa chroni także tego, kto unika płacenia podatków a ścigane są tylko oszustwa podatkowe...

Bankowość - notatki - system bankowy

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
 • dr Janina Laudańska-Trynka
 • Bankowość
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2723

Bankowość - System bankowy- jako ogniwo systemu finansowego państwa jest zespołem norm prawnych, instytucji i instrumentów spełniającym takie funkcje w gospodarce: zapewnienie mechanizmu gromadzenia środków finansowych i ich podziału pomiędzy różne przedsięwzięcia/ zapewnienie sposobów rozliczania ...

Prawo dewizowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 980

państwa, dokonywanie zgłoszenia mienia, przestrzeganie przez banki tajemnicy bankowej, sprawowanie funkcji...

Finanse i bankowość - Teoria finansów

 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1589

ściąga FINANSE I BANKOWOŚĆ t.1. Wstęp do nauki o finansach i bankowości – wykład. 1. Definicja finansów: Finanse – to: ← ogół zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych; ← pieniężny mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych; ← to proces wymian...

Polityka pieniężna - wykłady, dr Joanna Kaczor

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Joanna Kaczor
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 4116

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: portfel aktywów Tobina, teoria pieniądza ostrożnościowego, podaż pieniądza, podmioty uczestniczące w podaży pieniądza, organy banku centralnego, podstawowe funkcje banku centralnego, instrumenty polityki pieniężnej, instrumenty polityki pieniężnej, in...