Tadeusz Peiper

Tadeusz Peiper, Pisma wybrane

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 175
Wyświetleń: 840

Tadeusz Peiper, Pisma wybrane Pisząc o współczesności, wymieniał Peiper jako jej główne cechy...

Grupy literackie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 126
Wyświetleń: 784

” wydawanego w latach 1922-1927, na łamach którego swoją teorię sformułował Tadeusz Peiper. -kult cywilizacji...

XX-lecie międzywojenne - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Mazanek
 • Współczesna literatura polska
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1519

w latach 1922-1927 przy krakowskim czasopiśmie Zwrotnica. Grupie przewodził Tadeusz Peiper, główny teoretyk...

Instytucje i pisma literackie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura współczesna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

Wittlin. Awangarda Krakowska grupa skupiona wokół pisma "Zwrotnica" (1922-27). Jej teoretyk, Tadeusz...

Kasprowicz Jan - Wybór poezji 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 889

rytm.) Tadeusz Peiper (Awangarda) zaczerpnął z niego „rytm własny” i „regularne rymy odległe” Proza...

Podział i opis epok

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1603

Rozdział I Antyk Grecja i Rzym odgrywały przed wielu wiekami rolę dwóch europejskich mocarstw. Tworzyły one cywilizację, która stała się później podstawą rozwoju całego kontynentu. Polska jako państwo jeszcze wówczas nie istniała, nie istniała więc też literatura polska. Jakkolwiek podobnie jak inn...